زهرا فرهنگی

زهرا فرهنگی

نویسنده نیک اموز

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

51 مقاله
title sign
مقالات ارائه شده توسط زهرا فرهنگی
۱۱ شهریور
انواع Isolation Level در SSIS [بخش دوم]
۱۱ مرداد
انواع Isolation Level در SSIS [بخش اول]
نمایش بیشتر