اسکریپت: لیست Check Constraintهای تعریف شده روی یک جدول

اسکریپت: لیست Check Constraintهای تعریف شده روی یک جدول

نوشته شده توسط: زهرا فرهنگی
۲۱ آبان ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۰
(۰)

مقدمه

توسط دستور زیر می‌توان لیست تمامی Check Constraintهای تعریف شده روی یک جدول را بدست آورد.

select schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name] as [table],
col.column_id,
col.[name] as column_name,
con.[definition],
case when con.is_disabled = 0
then 'Active'
else 'Disabled'
end as [status],
con.[name] as constraint_name
from sys.check_constraints con
left outer join sys.objects t
on con.parent_object_id = t.object_id
left outer join sys.all_columns col
on con.parent_column_id = col.column_id
and con.parent_object_id = col.object_id
order by schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name],
col.column_id
  •  Table: نام Schema و جدول
  •  Column_ID :ID مربوط به آن ستون, این شماره در هر جدول یکتا می باشد
  •  Column_Name: نام ستون در مورد Check Constraintهای تعریف شده در سطح ستون; برای constraint های ایجادی در سطح جدول (table-level) مقدار null نمایش داده می شود
  •  Definition: عبارتی که برای این Check Constraint تعریف شده است
  •  status: وضعیت Constraint
    o ‘Active’ در صورتی که Constraint فعال باشد
    o ‘Disabled’ برای Constraintهای غیرفعال
  •  Constraint_Name: نام Constraint

یک نمونه از اجرای دستور فوق روی دیتابیس AdventureWords

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۰ / ۵. از مجموع ۰

اولین نفر باش

title sign
معرفی نویسنده
زهرا فرهنگی
مقالات
51 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
زهرا فرهنگی

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران