اسکریپت: لیست Foreign Key Constraint های یک دیتابیس

اسکریپت: لیست Foreign Key Constraint های یک دیتابیس

نوشته شده توسط: زهرا فرهنگی
۰۲ آبان ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۰
(۰)

مقدمه

توسط دستور زیر می‌توان لیست Foreign Key Constraintهای تعریف شده در یک دیتابیس را بدست آورد

select schema_name(fk_tab.schema_id) + '.' + fk_tab.name as foreign_table,
'>-' as rel,
schema_name(pk_tab.schema_id) + '.' + pk_tab.name as primary_table,
substring(column_names, 1, len(column_names)-1) as [fk_columns],
fk.name as fk_constraint_name
from sys.foreign_keys fk
inner join sys.tables fk_tab
on fk_tab.object_id = fk.parent_object_id
inner join sys.tables pk_tab
on pk_tab.object_id = fk.referenced_object_id
cross apply (select col.[name] + ', '
from sys.foreign_key_columns fk_c
inner join sys.columns col
on fk_c.parent_object_id = col.object_id
and fk_c.parent_column_id = col.column_id
where fk_c.parent_object_id = fk_tab.object_id
and fk_c.constraint_object_id = fk.object_id
order by col.column_id
for xml path ('') ) D (column_names)
order by schema_name(fk_tab.schema_id) + '.' + fk_tab.name,
schema_name(pk_tab.schema_id) + '.' + pk_tab.name

  • Foreign_Table: نام جدول دارای FK به همراه نام Schema
  •  Rel: نماد نشان دهنده ارتباط
  • Primary_Table: نام جدول اصلی (Referenced Table) همراه با نام Schema
  • FK_Columns: لیست اسامی ستون های FK
  • FK_Constraint_Name: نام Foreign Key Constraint

یک نمونه از اجرای دستور بالا روی دیتابیس AdventureWords

برای بدست آوردن اطلاعات بیش‌تر در مورد اسکریپت های پرکاربرد SQL ، به مقاله زیر مراجعه کنید.

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۰ / ۵. از مجموع ۰

اولین نفر باش

title sign
دانلود مقاله
اسکریپت: لیست Foreign Key Constraint های یک دیتابیس
فرمت PDF
1 صفحه
حجم 1 مگابایت
دانلود اسکریپت
شروع کار با Power Start – Domain Driven Design
دوره آموزش زبان برنامه نویسی GO
title sign
معرفی نویسنده
زهرا فرهنگی
مقالات
51 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
زهرا فرهنگی

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران