اسکریپت: لیست Unique Index های یک دیتابیس

اسکریپت: لیست Unique Index های یک دیتابیس

نوشته شده توسط: زهرا فرهنگی
۰۶ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۰
(۰)

مقدمه

دستور زیر لیست تمامی ایندکس های unique یک دیتابیس را نمایش خواهد داد.

select i.[name] as index_name,
substring(column_names, 1, len(column_names)-1) as [columns],
case when i.[type] = 1 then 'Clustered unique index'
when i.type = 2 then 'Unique index'
end as index_type,
schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name] as table_view,
case when t.[type] = 'U' then 'Table'
when t.[type] = 'V' then 'View'
end as [object_type],
case when c.[type] = 'PK' then 'Primary key'
when c.[type] = 'UQ' then 'Unique constraint'
end as constraint_type,
c.[name] as constraint_name
from sys.objects t
left outer join sys.indexes i
on t.object_id = i.object_id
left outer join sys.key_constraints c
on i.object_id = c.parent_object_id
and i.index_id = c.unique_index_id
cross apply (select col.[name] + ', '
from sys.index_columns ic
inner join sys.columns col
on ic.object_id = col.object_id
and ic.column_id = col.column_id
where ic.object_id = t.object_id
and ic.index_id = i.index_id
order by col.column_id
for xml path ('') ) D (column_names)
where is_unique = 1
and t.is_ms_shipped <> 1
order by i.[name]
 • index_name: نام ایندکس
 • Columns: لیست اسامی ستون های شرکت کننده در ایندکس
 •  Index_Type: نوع ایندکس

– Clustered unique index
– non-clustered unique index – Unique index

 •  Table_View: نام جدول یا view مرتبط با ایندکس به همراه نام schema
 •  Object_Type: نوع object ای که ایندکس یا constraint برای آن تعریف شده

– Table
– View

 •  constraint_type:
  – Primary key- برای PK ها
  – Unique constraint- برای constraint های ایجاد شده توسط دستور CONSTRAINT UNIQUE
 •  constraint_name: نام primary key constraint و یا unique key constraint – برای unique index های فاقد constraint مقدار null نشان داده خواهد شد

یک نمونه از اجرای دستور بالا روی دیتابیس AdventureWorks

 
برای بدست آوردن اطلاعات بیش‌تر در مورد اسکریپت های پرکاربرد SQL ، به مقاله زیر مراجعه کنید.

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۰ / ۵. از مجموع ۰

اولین نفر باش

title sign
دانلود مقاله
اسکریپت: لیست Unique Index های یک دیتابیس
فرمت PDF
1 صفحه
حجم 1 مگابایت
دانلود اسکریپت
title sign
معرفی نویسنده
زهرا فرهنگی
مقالات
51 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
زهرا فرهنگی

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران