اسکریپت: لیست ستون‌هایی با انواع داده‌ای LOB در یک دیتابیس

اسکریپت: لیست ستون‌هایی با انواع داده‌ای LOB در یک دیتابیس

نوشته شده توسط: زهرا فرهنگی
۰۸ مهر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۰
(۰)

مقدمه

توسط دستور زیر می‌توان لیست ستون‌هایی از انواع داده‌ای LOB (Varchar(Max),Nvarchar(Max), Text, Ntext, Image, Varbinary(mMax), و Xml) را در یک دیتابیس بدست آورد.

select t.table_schema as schema_name,
t.table_name,
c.column_name,
c.data_type
from information_schema.columns c
inner join information_schema.tables t
on c.table_schema = t.table_schema
and c.table_name = t.table_name
where t.table_type = 'BASE TABLE'
and ((c.data_type in ('VARCHAR', 'NVARCHAR') and character_maximum_length = -1)
or c.data_type in ('TEXT', 'NTEXT', 'IMAGE', 'VARBINARY', 'XML', 'FILESTREAM'))
order by t.table_schema,
t.table_name,
c.column_name

Schema_name: نام شمای جدول
Table_name: نام جدول
Column_name: نام ستون
Data_type: نوع داده ای

یک نمونه از اجرای کوئری بالا روی دیتابیس AdventureWorks

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۰ / ۵. از مجموع ۰

اولین نفر باش

دوره حضوری BI نیک آموز
هوش تجاری انبار داده
title sign
معرفی نویسنده
زهرا فرهنگی
مقالات
51 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
زهرا فرهنگی

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران