اسکریپت: لیست جداول به همراه Primary Key آنها

اسکریپت: لیست جداول به همراه Primary Key آنها

نوشته شده توسط: زهرا فرهنگی
۰۱ آبان ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۰
(۰)

مقدمه

توسط دستور زیر اسامی می‌توان لیست تمامی جداول به همراه نام Primary Key Constraint آنها را بدست آورد. توسط خروجی این دستور می‌توان جداول فاقد Primary Key را شناسایی کرد.

select schema_name(tab.schema_id) as [schema_name],
tab.[name] as table_name,
pk.[name] as pk_name,
substring(column_names, 1, len(column_names)-1) as [columns]
from sys.tables tab
left outer join sys.indexes pk
on tab.object_id = pk.object_id
and pk.is_primary_key = 1
cross apply (select col.[name] + ', '
from sys.index_columns ic
inner join sys.columns col
on ic.object_id = col.object_id
and ic.column_id = col.column_id
where ic.object_id = tab.object_id
and ic.index_id = pk.index_id
order by col.column_id
for xml path ('') ) D (column_names)
order by schema_name(tab.schema_id),
tab.[name]
  • Schema_Name: نام Schema
  • Table_Name: نام جدول
  • Pk_Name: نامِ Constraint مربوط به PK
  • Columns: لیست اسامی ستون‌های تشکیل دهنده pk

یک نمونه از اجرای دستور بالا

همانطور که مشاهده می‌شود جداولی که دو ستون PK_Name و Columns آنها فاقد مقدار باشد. جداول فاقد PK می‌باشند.

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۰ / ۵. از مجموع ۰

اولین نفر باش

دوره حضوری BI نیک آموز
هوش تجاری انبار داده
title sign
معرفی نویسنده
زهرا فرهنگی
مقالات
51 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
زهرا فرهنگی

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران