مسعود طاهری

مسعود طاهری

مدرس و مشاور ارشد SQL Server & BI

مسعود طاهری مدرس و مشاور ارشد SQL Server & BI ،  مدیر فنی پروژه‌های هوش تجاری (بیمه سامان، اوقاف، جین وست، هلدینگ ماهان و…) ، مـــدرس دوره‌هــای SQL Server و هوش‌تجاری در شرکت نیک‌آموز و نویسنده کتــاب PolyBase در SQL Server

29 مقاله
26 دوره برگزار شده
title sign
دوره های ارائه شده توسط مسعود طاهری
مسعود طاهری

دوره آموزشی ارتقا به SQL Server 2022

1.900.000 تومان 1.330.000 تومان
مسعود طاهری
احمد رفیعی

مسیر آموزش DevOps

4.680.000 تومان 2.808.000 تومان
علیرضا ارومند, مسعود طاهری، سیاوش گلچوبیان
مسعود طاهری، مهدی قپانوری

کتاب SQL Server PolyBase

35.000 تومان 24.500 تومان
علیرضا ارومند، مسعود طاهری، سیاوش گلچوبیان
محمد اردانه , مسعود طاهری

آموزش Linux for SQL Server DBAs

1.990.000 تومان 1.393.000 تومان
امیر باقری ، مسعود طاهری
علیرضا ارومند, مسعود طاهری، سیاوش گلچوبیان، احمد رفیعی
احمد رفیعی، علیرضا ارومند، مسعود طاهری، سیاوش گلچوبیان
مسعود طاهری،ایمان باقری، رضا اردانه، محمد اردانه، احسان حسین‌پور
مسعود طاهری، بابک پیروز، ایمان باقری

کل مسیر آموزش هوش تجاری در SQL Server

10.460.000 تومان 6.276.000 تومان
رضا اردانه, مسعود طاهری
فرید طاهری, مسعود طاهری ,علیرضا ارومند
مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری

دوره آموزش High Availability در SQL Server

3.890.000 تومان 2.723.000 تومان
مسعود طاهری

دوره آموزشی Business Intelligence

2.590.000 تومان 1.813.000 تومان
مسعود طاهری
فرید طاهری,مسعود طاهری

بسته افزایش سرعت در SQL Server

56.000 تومان 39.200 تومان
مسعود طاهری
فرید طاهری,مسعود طاهری
فرید طاهری,مسعود طاهری

بسته تکمیلی کار و آموزش SQL Server

66.000 تومان 46.200 تومان
فرید طاهری,مسعود طاهری

بسته شروع کار با SQL Server

55.000 تومان تومان
مسعود طاهری، فرید طاهری
مسعود طاهری

دوره آموزشی Performance Tuning در SQL Server

2.190.000 تومان 1.533.000 تومان
title sign
مقالات ارائه شده توسط مسعود طاهری
۱۹ مهر
نسخه‌های نصب شده SQL Server
نمایش بیشتر