In-Memory OLTP و Columnstore در SQL Server 2017

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

عنوان دوره: In-Memory OLTP و Columnstore در SQL Server 2017
مخاطبین: برنامه نویسان و مدیران بانک اطلاعاتی
پیش نیاز دوره: حداقل 1 سال سابقه برنامه نویسی یا SQL Server
طول دوره:  ٢٤ ساعت آموزش ویدئویی
نحوه ارائه: غیرحضوری و دانلودی
مدیریت دوره: فرید طاهری مدیریت نیک آموز
مدرس: احسان حسین پور
مبلغ:  یک میلیون و پانصد و نود هزار تومان

 

توضیحات

هدف ما از این دوره بکارگیری تکنولوژی‌های جدید مایکروسافت در حوزه SQL Server در دنیای واقعی و محیط‌های عملیاتی است. انتقال تجربیات در حوزه Columnstore  و  Memory-Optimized  و بررسی و پیاده سازی سناریوهای عملی از دیگر اهداف این دوره است. همچنین در طول این دوره، بیش از ۲۰۰ مثال و تمرین را بررسی می کنیم.

 • موضوع: In-Memory OLTP و Columnstore در SQL Server 2017

 • مخاطب: برنامه نویسان و مدیران بانک اطلاعاتی

دمو این دوره آموزشی

سرفصل‌های این دوره آموزشی

تراکنش، مدیریت تراکنش، همزمانی در SQL Server

 • آشنایی با concurrecnt در SQL Server
 • معرفی انواع Concurrency

– کنترل همزمانی Pessimistic
– کنترل همزمانی Optimistic

 •  بررسی انواع خواندن دیتا در SQL Server

– Dirty read
– Phantom read
– Non-repeatable read
– Lost Update(write-write conflict)

 • معرفی انواع Isolation level

– Pessimistic isolation levels

 •  READ UNCOMMITTED
 •  READ COMMITTED
 •  REPEATABLE READ
 •  SERIALIZABLE

– Optimistic isolation levels
–  SNAPSHOT
–  Read commited Snapshot
– مقایسه انواع Isolation Level و بررسی نقاط ضعف و قوت آن ها

 • آشنایی با مفهوم تراکنش در SQL Server
 •  معرفی و بررسی انواع تراکنش

– تراکنش های AutoCommitted
– تراکنش های Explicit
– تراکنش های Implicit
– مقایسه انواع تراکنش ها

 • بررسی و مقایسه تولید Log تراکنش ها و تاثیر آن ها روی Transaction Log
 • آشنایی با مدیریت خطا در تراکنشo

–  بررسی عملکرد Try..Catch
–  نحوه استفاده از XACT_STATE() و XACT_ABORT() و مزایای آنها

 •  معرفی راه‌های بهینه‌سازی تراکنش‌ها

تعریف Lock و Latch در SQL Server و کاربردهای آن

 •  آشنایی با انواع Lock

 – Exclusive Lock(X)
–  Intent Lock()
–  Update Lock
–  Shared Lock
–  Key-Range Lock
–  Schema Lock

 •  بررسی سازگای انواع Lock و معرفی ماتریس سازگاری Lock ها
 •  بررسی سازگاری انواع lock با isolation level های مختلف در SQL Server
 •  بررسی جدول سیستمی sys.dm_tran_locks
 •  بررسی Lock Escalation

–  آشنایی با انواع Lock Escalation
–  مقایسه انواع Lock Escalation

 • بررسی رفتار Lock ها در Extended Events
 • معرفی Latch و کاربردهای Latch
 •  آشنایی با انواع مختلف Latch
 •  بررسی دقیق رفتار Lock و Latch
 •  تفاوت های Latch , Lock

آشنایی با عملکرد سیستم عامل SQL Server (SQL OS)

 •  آشنایی با سیستم عامل SQL (SQL OS)
 •  مزایای SQL OS

– بررسی عملکرد رفتار SQL OS و Windows OS
– نحوه کار و زمانبندی SQL OS
– آشنایی با مفاهیم مرتبط با SQL OS

. Session
. Request
. Task
. Worker Thread
. Scheduler معرفی اجزای مختلف Scheduler و نحوه عملکرد آن

 • آشنایی با مفاهیم Exectution Time , Response Time
 • بررسی جداول سیستمی

 – sys.dm_exec_requests
–  sys.dm_exec_sessions
–  sys.dm_os_schedulers
–  sys.dm_os_sys_info
–  sys.dm_os_tasks
–  sys.dm_os_schedulers

معرفی Wait و Wait Statistics و بررسی انواع مختلف Wait در SQL Server

 •  آشنایی با مفهوم wait type و wait time
 •  اشنایی با dmv های سیستمی

– sys.dm_os_wait_stats
–  sys.dm_os_waiting_tasks
–  sys.dm_exec_session_wait_stats

 •  معرفی انواع wait در SQL Server

– معرفی انواع wait مرتبط با Lock

. بررسی wait های LCK_M_S
.  بررسی wait های LCK_M_X
.  بررسی wait های LCK_M_U
.  بررسی wait های LCK_M_SCH_M
.  بررسی wait های LCK_M_Sch_S
.  بررسی wait های LCK_M_I*

– معرفی انواع wait مرتبط با Latch

.  آشنایی با Buffer Latch
.  آشنایی با Non-Buffer Latch
.  آشنایی با IO Latch

–  معرفی انواع wait مرتبط با CPU

. بررسی CXPacket wait
.  بررسی SOS_SCHEDULER_YIELD wait
.  بررسیTHREADPOOL wait

– معرفی انواع wait مرتبط با IO

. بررسی WRITELOG wait

 •  آشنایی و بررسی مفهوم بلاکینگ
 •  بررسی Blocking Chaing

SQL Server Wait Statistic  یکی از مهمترین ابزارهایی که می‌توانیم برای تحلیل کوئری‌ها و بهبود عملکرد (Performance) از آن استفاده کنیم. خیلی از برنامه نویس‌ها وDBA ها از این مقوله مهم اطلاع کافی ندارند. همچنین مستندات و مطالب کمی توی این حوزه وجود دارد. به طور کلی، هر نوع Configuration در سخت افزار سرور تا پیکربندی در کامپیوترهای کلاینت مرتبط با SQL sever روی Wait  Statistic ها  تاثیر می‌گذارد. با توجه به این توضیحات به عنوان یک DBA لازم است با این مفاهیم بیشتر آشنا شویم. در این بخش از دوره قصد داریم بررسی کنیم چطور می‌توانیم از Wait Statisticها برای بهبود عملکرد کوئری‌ها و دیتابیس‌ها استفاده کنیم.

بررسی Data Partitioning در SQL Server

 •  تعریف پارتیشن‌بندی دیتا
 •  معرفی انواع پارتیشن بندی دیتا
 • آشنایی با  Partitioned View  و کاربردهای آن
 •  بررسی data partitioning در جداول SQL Server

– بررسی مفهوم Partition Function (Range Right, Range Left)
– بررسی مفهوم Partition Scheme
– بررسی نحوه ارتباط جدول پارتیشن‌بندی شده با FileGroup

 • نحوه پارتیشن بندی جداول
 • بررسی مثال عملیاتی پارتیشن بندی جدول در SQL Server
 • بررسی مفهوم Partition Elimination
 •  نقش پارتیشن‌بندی  و در دسترس‌پذیری دیتابیس‌ها (Database Availability) در SQL Server
 • بررسی ساختار دیتابیس ها با پارتیشن‌بندی و بدون پارتیشن‌بندی دیتا
 • آشنایی با مفهوم Partial Backup و کاربردهای آن
 • بررسی مثال عملیاتی، مدیریت دیتا و انتقال Filegroup ها بین دیسک‌های مختلف
 • بررسی عملکرد ایندکس های در جداول معمولی و پارتیشن‌بندی شده
 •  بررسی rebuild و reorganize ایندکس ها در جداول پارتیشن‌بندی شده
 • آشنایی با مفهوم Statistics
 • بررسی رفتار Statistics ها در جداول معمولی و پارتیشن‌بندی شده
 • مقایسه Partitioned View ها و Partition Table ها
 • نحوه مدیریت پارتیشن ها و آشنایی با عملیات های Merge, Split , Partition Switch
 • آشنایی با ویوهای سیستمی
 • sys.dm_db_partition_stats

– sys.partitions
– sys.partition_schemes
– sys.partition_functions

 •     بررسی Lock Escalation در جداول پارتیشن‌بندی شده

Columnstore ، ساختار ذخیره‌سازی ستونی و Batch Processing

 •  آشنایی با مفهوم ذخیره سازی ستونی (Columnar)
 •  بررسی ساختار ذخیره‌سازی دیتا به صورت سطری و ستونی
 •  بررسی مزایا و معایب ساختار ذخیره‌سازی سطری و ستونی
 •  معرفی انواع ایندکس‌های Columnstore

– Nonclustered Columnstore
– Clustered Columnstore
– بررسی تفاوت ها و شباهت های Nonclustered Columnstore و Clustered Columnstore

 •  معرفی اجزای اصلی ایندکس Columnstore

– بررسی Rowgroup و ساختار آن
– بررسی و معرفی Segment

 •  آشنایی با view های سیستمی

– sys.column_store_row_groups
– Sys.dm_db_column_store_row_group_physical_stats
– sys.column_store_segments
– sys.dm_db_column_store_row_group_operational_stats

 •  بررسی مراحل ساخت ایندکس Columnstore

– آشنایی با انواع رمزگذاری در Columnstre

. Dictionary encoding
. Value-Based encoding

 •  آشنایی با مفهوم دیکشنری در Columnstore
 •  بررسی Catalog view ها

 – sys.column_store_dictionaries
– sys.allocation_units

 •  عملکرد تکنیک های Segment Elimination , Row Group Elimination در SQL Server
 •  بررسی نحوه پردازش کویری در جداول Columnstore
 •  کاربردهای ایندکس Columnstore
 •  آشنایی با عملکرد پردازش دسته‌ای (Batch Processing)
 •  معرفی مزایای Batch Processing
 •  بررسی انواع بارگذاری دیتا در جداول Columnstore
 •  اجرای یک مثال عملیاتی و مقایسه رفتار باگذاری دیتا در حالت های مختلف روی جدول Columnstore
 •  بررسی اجرای موازی در حالت RowStore و Columnstore
 •  بررسی سناریوی Parallelism در حالت‌های اجرای Row Mode و Batch Mode در نسخه‌های مختلف SQL Server
 •  بررسی ساختار داخلی ایندکس Columnstore
 •  آشنایی با مفاهیم Delta Store و Delete Bitmap
 •  بررسی رفتار Insert , Update, Delete و Bulk Insert در جداول Columnstore
 •  آشنایی با مفهوم Tuple Mover و نحوه عملکرد آن
 •  بررسی محدودیت های ایندکس Columnstore
 •  بررسی رفتار انواع ایندکس Columnstore در نسخه های مختلف SQL Server 2014 , SQL Server 2016 و SQL Server 2017
 •  بررسی انواع انواع فشرده‌سازی دیتا با حالت Columnstore و Columnstore_Archive
 •  بررسی ویژگی Compression_Delay در ایندکس Columnstore
 •  بررسی فرآیند Rebuild و Reorganize ایندکس های Columnstore
 •  بررسی Computed Column در Columnstore

بررسی مباحث Internal ایندکس Columnstore

 •  آشنایی با انواع وضعیت RowGroup ها ( Open, Invisible, Closed, Tombstone, Compressed )
 •  بررسی رفتارهای Row Group ها (BulkLoad, NO_TRIM, REORG, Dictionary_Size, Memory Limitation)
 •  بررسی Memory Grant Info در اجرای کویری ها در SQL Server
 •  بررسی حافظه مورد نیاز ایندکس Columnstore
 •  بررسی عملکرد اپراتور Aggregate Window در SQL Server 2017
 •  بررسی تکنیکPredicate Pushdown و نحوه اجرای آن
 •  مدیریت و نگهداری تغییرات در جداول Columnstore

– استفاده از Change Data Capture
– استفاده از Change Tracking
– استفاده از جداول Temporal

 •  بررسی ساختار داخلی انواع ایندکس Columnstore

 •  بررسی رفتار Lock ها و Blocking در جداول Columnstore
 •  آشنایی با مفهوم Deadlock در SQL Server
 •  بررسی رفتار Deadlock در جداول Columnstore
 •  راه های کاهش Deadlock در جداول Columnstore
 •  معرفی ابزار قدرتمند SQL SentryOne
 •  بررسی رفتار Deadlock در SQL SentryOne

 •  معرفی بهترین حالات طراحی ایندکس Columnstore
 •  بررسی عملکرد Merge در Columnstore
 •  بررسی رفتار Transaction Log در جداول Columnstore
 •  مقایسه فایل Backup دیتابیس‌های دارای جداول rowstore و Columnstore
 •  بررسی Partitioning در جداول Columnstore
 •  برریس کویری های تحلیلی روی جداول پارتیشن شده Columnstore با جداول بدون پارتیشن Columnstore

 • بررسی رفتار ایندکس Nonclustered روی جدول Columnstore
 • بررسی ساختار داخلی ایندکس Nonclustered و ایندکس Columnstore

– آشنایی با مفهوم CSI Locator
– معرفی ساختار Mapping Index

 • بررسی ویو سیستمی sys.internal_partitions
 • آشنایی با آبجکت های داخلی Columnstore

– COLUMN_STORE_DELETE_BITMAP
– COLUMN_STORE_DELTA_STORE
– COLUMN_STORE_DELETE_BUFFER
– COLUMN_STORE_MAPPING_INDEX

 •  بررسی ساختار داخلی ایندکس Nonclustered Columnstore و ایندکس Clustered
 •  آشنایی با ساختار و عملکرد Delete Buffer
 •  بررسی رفتار ایندکس Columnstore در Extended Events
 •  بررسی رفتار ایندکس Columnstore در Performance Monitor
 •  بررسی مثال عملی – سناریوی Columnstore و کنترل همزمانی به منظور بررسی Blocking
 •  بررسی مثال عملی – شبیه‌سازی رفتار deadlock
 •  بررسی مثال عملی – سناریوی بکارگیری Columnstore و Partitioning

استفاده از ایندکس Columnstore در انبارداده
با استفاده از تکنولوژی Columnstore در یکی از جداول انبارداده با حدود 11 میلیارد رکورد توانستیم حجم جدول را حدود 8 برابر نسبت به حالت disk-based کاهش دهیم و نهایتا سرعت و کارایی کویری‌های جدول بشدت افزایش یافت. سرعت اکثر اجرای کویرهای تحلیلی، روی جدول مورد نظر کمتر از 2 ثانیه(2000 میلی ثانیه) است.

آشنایی با تکنولوژی In-Memory OLTP

 • معرفی تکنولوژی In-Memory OLTP و بررسی مزیت ها
 • آشنایی با ویژگی‌های In-Memory OLTP Engine
 • لزوم استفاده از تکنولوژی و جداول
 • بررسی پروژه‌ها و سناریوهای موفق In-Memory OLTP
 • نحوه ایجاد دیتابیس با ویژگی In-Memory OLTP‌ در SQL Server 2017
 • بررسی معماری تکنولوژی In-Memory OLTP Engine
 • نحوه تعریف جدول Memory-Optimized
 • بررسی Performance جداول Memory-Optimized و Disk-Based
 • بررسی انواع راه‌های دسترسی به آبجکت های In-Memory OLTP
 • بررسی عدم استفاده از Lock و Latch در جداول memory-optimized
 • بررسی ساختاری جداول Disk-Based‌ و Memory-Optimized
 • ساختار داده در جداول Memory-Optimized (Data Row Format)
 • معرفی تکنیک کنترل همزمانی چندنسخه‌ای (Multiversion Concurrency Control)
 • بررسی Data Type های قابل استفاده در جداول Memory-Optimized‌
 • معرفی ویژگی های جدید جداول Memory-Optimized در SQL Server 2017
 • نحوه مهاجرت جداول Disk-Based به جداول Memory-Optimized
 • بررسی محدودیت‌های جدول Memory-Optimized
 • بررسی مثال عملی – سناریوی عملکرد استفاده از tvp معمولی و memory-optimized tvp
 • بررسی مثال عملی – سناریوی استفاده از جداول Memory-Optimized در فرآیند ETL انبار داده
 • بررسی مثال عملی – سناریوی مدیریت فضای حافظه سرور با مکانیزم آرشیو دیتای جداول Memory-Optimized
 • بررسی مکانیزم مهاجرت جداول disk-based به memory-optimized

استفاده از حافظه به عنوان یک ویژگی جدید در SQL Server اضافه شده است. اما استفاده محض از این تکنیک منجر به عدم استفاده بهینه از حافظه سرور می شود. مدیریت بهینه از حافظه با استفاده از تکنیک های آرشیو دیتای جداول Memory-Optimized بسیار بااهمیت و مهم است.بسته به بیزنس و بررسی hot data ، مکانیزم آرشیو دیتا یکی از مهمترین مراحل طراحی و استفاده از تکنولوژی In-Memory OLTP به حساب می آید که با بررسی یک سناریوی عملی در این دوره مکانیزم آرشیو دیتای جداول Memory-Optimized را بررسی می کنیم.

انواع ایندکس در جداول  Memory-Optimized

 •  معرفی انواع ایندکس

– Hash Index
– Nonclustered Index(Range Index)
– Clustered Columnstore Index
– بررسی کاربردها و مقایسه انواع ایندکس‌ها

 • آشنایی با Bucket Count و Hash Table Lookup
 • بررسی عملکرد Bucket Count در جداول Memory-Optimized
 • Hash Indexes و SARGability
 • نحوه ایجاد Nonclustered Indexes
 • بررسی ساختار ایندکس های Clustered  و Non-Clustered‌ در جداول Disk-Based
 • بررسی ساختار ایندکس‌ها در جداول Memory-Optimized
 • آشنایی با ساختار ذخیره‌سازی Nonclustered Indexes  و معماری Bw-Tree
 • معرفی Delta Records
 • بررسی مثال عملی – سناریوی مقایسه عملکرد Nonclustered Indexes  و Hash Indexes‌
 • بررسی عملکرد ایندکس Clustered Columnstore  در جداول Memory-Optimized
 • بررسی مصرف کننده های حافظه با ایندکس Clustered Columnstore
 • بررسی عملکرد Insert, Delete  در جداول Memory-Optimized و Columnstore
 • بررسی محدودیت های ایندکس Clustered Columnstore در جداول Memory-Optimized
 • بررسی مثال عملی – سناریوی تعریف ایندکس بر روی جداول Memory-Optimized و بررسی عملکرد ‌ایندکس
 • بررسی گزارشات قابل استفاده در SQL Server 2017 جهت بررسی جداول Memory-Optimized

Memory Consumers و نحوه ذخیره سازی رکورد به صورت Off-Row

 • آشنایی با Varheaps
 • بررسی نحوه ذخیره سازی دیتای جداول Memory-Optimized به صورت Off-Row‌ و In-Row
 • آشنایی با انواع Memory Consumers
 • Range Index Heap
 • Table Heap
 • LOB page allocator
 • بررسی عملکرد ذخیره سازی به صورت Off-Row
 • بررسی مثال عملی – سناریوی ایجاد Off-Row  و تاثیر آن بر عملکرد حافظه و کویری ها

معرفی و بررسی کاربردهای ماژول های  Native Compile

 • آشنایی با Native Compilation
 • بررسی ماژول های Native Compiled
 • پروسیجر Natively Compiled
 • توابع Natively Compiled
 • تریگر Natively Compiled
 • بررسی محدودیت ها،  امکانات و دستورات قابل استفاده  در Native Compiled
 • عملگرها
 • Joinها
 • توابع تجمیعی
 • توابع سیستمی
 • دستورات کنترلی
 • عملکرد ماژول های Natively Compiled
 • مقایسه عملکرد پروسیجر Natively Compiled با پروسیجر عادی
 • مقایسه عملکرد توابع Natively Compiled با توابع عادی

بررسی مباحث پیشرفته در تکنولوژی In-Memory OLTP

 • مروری بر ساختار تراکنش در SQL Server
 • بررسی Isolation Levels های قابل استفاده در In-Memory OLTP

 • بررسی تراکنش‌های Cross-Container
 • آشنایی با نحوه پردازش تراکنش در In-Memory OLTP
 • بررسی ساختار ذخیره‌سازی ، Logging و Recovery
 • بررسی با فایل های In- Memory OLTP checkpoint files Pairs))
 • معرفی Delta Files
 • معرفی Data Files

 • بررسی وضعیت های مختلف CFP
 • Precreated
 • Under Construction
 • Merge Target
 •  Active
 • Waiting For Log Truncation
 • فرآیند بازیابی دیتا در حافظه

 • مقایسه فرآیند تولید Log در جداول  Memory-Optimized و جداول Disk-Based
 • معرفی انواع Checkpoint

– Internal
– Manual
– Automatic
– Indirect

 • بررسی وضعیت Checkpoint  در جداول Memory-Optimized
 • استفاده از  dm_db_xtp_checkpoint_files برای بررسی سایز Log  , CFPs
 • بررسی backup  و restore در دیتابیس های In-Memory
 • مرروی بر فرآیند Garbage Collection
 • بررسی workflow مرتبط با Garbage Collection
 • معرفی Catalog view های مرتبط با Garbage Collection

– sys.dm_xtp_gc_stats
– sys.dm_xtp_gc_queue_stats
– sys.dm_db_xtp_gc_cycle_stats
– sys.dm_db_xtp_index_stats

 • بررسی یک مثال عملی – سناریوی بررسی مدیریت حافظه و Garbage Collection پس از حذف رکوردهای یک جدول

 

در یکی از پروژه هایی که از جداول memory-optimized بر روی SQL Server 2014 استفاده می‌کردیم. حجم ایندکس های رزرو شده در حافظه به طرز عجیبی بسیار بالا بود. با استفاده از یک تکنیک و استفاده از ایندکس های کم کاربرد، توانستیم با فراخوانی فرآیند garbage collector و بخش بسیار زیادی از حافظه رزرو شده را به حافظه سرور برگردانیم.

بررسی ابزارهای کاربردی و مدیریت آبجکت‌های In-Memory OLTP

 •  بررسی Counter های مرتبط با In-Memory در Performance Counter
 • بکارگیری event های مربوط به In-Memory OLTP در Extended Events
 • معرفی و بررسی ابزارهای کمکی In_memory در حوزهSQL Server
 • استفاده از event های مربوط به In-Memory OLTP در Extended Events
 • بررسی مهاجرت جداول و پروسیجرها به In-Memory OLTP با استفاده از ابزار Memory Optimization Advisor

مدرس این دوره آموزشی چه کسی است؟

احسان حسین پور [مدرس و مشاور SQL Server]

DBA در شرکت پرداخت الکترونیک سداد
مدرس و مشاور SQL Server در نیک‌آموز
مدیر پایگاه داده در شرکت حصین
مدیر فنی توسعه سامانه نیکنام
متخصص سیستم‌های انبارداده و هوش تجاری، طراحی In-Memory OLTP در SQL Server

تصویر احسان حسین پور
تصویر خرید پستی

با خرید این محصول چه چیزهایی دریافت می‌کنید؟

null

دانلود مثال‌ها

دسترسی به تمامی مثال‌ها و فایل‌های جانبی دوره

null

فایل‌های PDF

شما با شرکت در این دوره تمامی جزوات تدریس شده را به صورت رنگی با کیفیت عالی درقالب یک فایل PDF دریافت خواهید کرد

null

پشتیبانی تلگرامی

با ثبت نام در دوره از پشتیبانی تلگرامی برخوردار خواهید بود

null

فیلم‌های آموزشی

دسترسی به 27 ساعت آموزش ویدئویی، فارسی و کاربدری

دوره در یک نگاه کلی

عنوان دوره: In-Memory OLTP و Columnstore در SQL Server 2017
مخاطبین: برنامه نویسان و مدیران بانک اطلاعاتی
پیش نیاز دوره: حداقل 1 سال سابقه برنامه نویسی یا SQL Server
طول دوره: ٢۴ ساعت آموزش ویدئویی
نحوه ارائه: غیرحضوری 
نحوه دسترسی:دانلودی
مدیریت دوره: فرید طاهری مدیریت نیک آموز
مدرس: احسان حسین پور
مبلغ: یک میلیون و پانصد و نود هزار تومان

تصویر خرید پستی

مبلغ دوره

محتوای غیرحضوری: ٢۴ ساعت آموزش تصویری (فیلم)، تمرین‌ها، PDF جزوات، ارسال از طریق پست پیشتاز
مبلغ سرمایه گذاری غیرحضوری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

 

آیا مبلغ این محصول مناسب است!؟
به نظر من مبلغ دوره بسیار، بسیار ارزان و مناسب است، این دوره دارای تمرین و سناریوهای کاملا اختصاصی است که البته مدرس از تجربیات ارزشمند خود در کل دوره خواهد گفت که می‌توانید از آن استفاده نمایید. همچنین شما پشتیبانی یک گروه اختصاصی تلگرامی را نیز خواهید داشت.

 

نحوه خرید این محصول به چه شکل است؟

۱- ابتدا بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

۲- اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید.
۳- شما در لیست ثبت‌نام کنندگان غیرحضوری قرار گرفته‌اید، ۱۰ دقیقه دیگر ایمیل خود را بررسی نمایید

(اگر نیاز به پیش فاکتور و یا فاکتور دارید لطفا با شماره تلفن ۸۸۲۱۲۸۶۹ – ۰۲۱ تماس گرفته و درخواست نمایید).

پاسخ به سوالات متداول در مورد این محصول

1- روی دکمه خرید (حضوری یا غیرحضوری) کلیک کنید تا به سبد خرید هدایت شوید.
2- مراحل خرید اعم از لاگین، تکمیل اطلاعات و پرداخت اینترنتی را انجام دهید.
3- در انتها و بعد از پرداخت به قسمت مشخصات سفارش خود هدایت خواهید شد.
4- تبریک می‌گوییم شما در لیست خریداران این دوره قرار گرفته‌اید بعد از 5 دقیقه ایمیل خود را بررسی کنید.
5- فایل های دوره را می توانید از بخش سفارشات خود دانلود کنید.

به نظر من مبلغ دوره بسیار ارزان و مناسب است، توجه داشته باشید مطالبی که در این دوره گفته می‌شود بسیار منحصربفرد و ناب هستند و به شما این اطمینان را می‌دهم که در هیچ کجای ایران نمی‌توانید همچین دوره‌ای با این کیفیت پیدا کنید. این دوره دارای تمرین و سناریوهای کاملا اختصاصی است که البته مدرس از تجربیات ارزشمند خود در کل دوره خواهد گفت که می‌توانید از آن استفاده نمایید.

این آموزش شامل 27 ساعت آموزش ویدئویی می‌باشد.

واقعیت این است که یک تیم پرتلاش با مدرسین واقعا حرفه‌ای بصورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند تا بتوانند دوره‌های آموزشی در سطح بسیار بالایی تولید کنند.
لطفا و خواهشا کپی نکنید و موارد زیر را مدنظر داشته باشید:

 • در نیک آموز بر روی مطالب آموزشی و دوره‌ها قفل گذاشته نمی‌شود تا شما دوست عزیز بدون دردسر بتوانید مطالب آموزشی را در هر دستگاهی تماشا نمایید.
 • محتوای خریداری شده را می‌توانید با بستگان درجه یک (همسر، پدر،مادر،خواهر،برادر) به اشتراک بگذارید.
 • ما از کپی محتوای آموزشی نیک آموز تحت هیچ شرایطی رضایت نداریم. این مورد شرعا حرام و موارد مشاهده شده پیگرد قانونی خواهد داشت همان طور که شما تمایل ندارید برنامه شما کپی شود مجموعه نیک آموز هم از کپی دوره‌ها کاملا ناراضی است.
 • محتوا را میتوانید توسط تیم خودتان و داخل شرکت خودتان تماشا کنید ولی اگر محتوا را به بیرون از شرکت انتقال دهید ما کاملا از این موضوع ناراضی هستیم.
 • خواهشمندیم به موارد مطرح شده پایبند بوده زیرا تمامی محتواهای آموزشی نیک آموز در سازمان وزارت ارشاد بصورت قانونی ثبت شده است و موارد مشاهده شده پیگرد قانونی خواهد داشت.
تصویر سفارش محصول و دانلود بعد از خریسد

دیدگاهها

 1. شایان

  (مالک تایید شده):

  سلام
  خسته نباشید من روی یک دیتابیس که روی دیسک بوده امکان oltp رو فراهم کردم و داره کار میکنه فقط حجم ldf زیاد شده و الان من ldf رو پاک کردم و دوباره اتچ کردم ولی ارور داده که نمیتونه بدونه فایل لاگ اتچ کنه!!
  ولی برای دیتابیس های از نوع فقط دیسک بعد از حذف لاگ و دوباره اتچ کردن خودش ایجاد میشه.
  ممنون میشم راهنماییم کنید.

  • مسعود طاهری

   :

   سلام
   به احتمال زیاد فایل لاگی که شما پاک کردید دارای داده های تراکنشی ناتمام و… است در هر حال برای Attach کردن بانک اطلاعاتی SQL Server نیاز به این فایل خواهد داشت. اگر با استفاده از روش های معمول (که احتمال می دهم امتحان کرده باشید) نتوانید بانک اطلاعاتی خود را Attach کنید مجبور به انجام پروسه های Recovery با استفاده از ابزارهای جانبی هستید

 2. مسعود طاهری

  :

  این دوره یکی از دوره های کاربردی و عالی در حوزه In-Memory OLTP است که توسط دوست عزیزم آقای احسان حسین پور ارائه شده است.

 3. عطا

  :

  مطالب به نظر بسیار مفید و کاربردی می باشند

 4. Mehdi

  :

  با سلام،

  من در اجرای یکی از Procedure های دیتابیس با خطای
  There is insufficient system memory in resource pool ‘default’ to run this query
  مواجه می شوم. دیتابیس از Table Type ها و جداول In-Memory Optimized استفاده می کند.
  مطابق لینک زیر با تغییر Default Pool به 90 درصد آیا مشکل برطرف خواهد شد؟
  البته لینک زیر در هنگام Restore با این خطا مواجه شده است.
  https://blog.sqlauthority.com/2017/12/16/sql-server-fix-error-restore-operation-failed-database-due-insufficient-memory-resource-pool-default/

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود وقت بخیر
   به نقل از مهندس احسان حسین پور

   فضای حافظه سرورتون پایین است. در نظر گرفتن resource pool مجزا در این شرایط کمکی به شما نمیکند. دیدگاه جدا کردن resource pool برای ابجکت های memory-optimized مناسبه به این دلیل که یک فضای مجزا برای buffer pool برای پردازش جدول های Disk-Based باقی میماند.فضای حافظه جدول های memory-optimized رو می تونید با ویوی سیستمی
   Sys.dm_db_xtp_table_memory_stats
   بررسی و مانیتور کنید و ببینید چند درصد از کل فضای حافظه سرور رو به خودشون تخصیص دادن. یکی از مهم ترین اصولی که باید توی طراحی و استفاده از تکنولوژی In-Memory OLTP در نظر بگیریم، مدیریت میزان فضای مورد نیاز برای آبجکت های memory-optimized است.

   موفق باشید

 5. Mehdi

  :

  با احترام،

  پروسیجر مذکور توسط Thread های زیادی Call می شد و با توجه به اینکه از Table Type هایی In-Memory استفاده می کرد با خطای insufficient memory مواجه می شد، همچنین در ساختار این SP از جداول Temp استفاده می شد. با Tune کردن جداول Temp که از نوع Heap Table بودن سرعت اجرای پروسیجر بسیار افزایش یافت و مشکل عنوان شده نیز برطرف گردید.

  موفق باشید.

 6. Mehdi

  :

  با سلام،

  در یک محیط عملیاتی دیتابیسی 1.3 ترا بایت حجم دارد و میزان RAM سرور برابر با 185 گیگا بایت است، اگر حجم جداول In-Memory نهایتا به 32 گیگابایت برسد آیا احتمال مواجه شدن با خطای Insufficient Memory وجود دارد یا خیر ؟ در حال حاضر حجم این جداول برابر 24 گیگابایت است و میزان 185 گیگابایت حافظه سرور کاملا Used می باشد.

  با سپاس.

 7. امیرحسین طیاره

  :

  سلام و خسته نباشید خدمت استاد حسین پور و تیم نیک آموز .
  در این دوره چه از چه نسخه SQL-Server استفاده شده ؟
  آیا نسخه SQL-Server روی مباحث گفته شده تاثیر گزار است ؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما

   نسخه مورد استفاده در این آموزش نسخه 2017 می باشد اما برای استفاده از این آموزش ها حداقل نسخه 2014 را باید داشته باشید. ولی ترجیح ما به نسخه 2017 می باشد.
   سپاس از همراهی شما

 8. فرامرز یاری

  (مالک تایید شده):

  سلام دوره رو خرید کردم الان ۲۴ ساعت گذشته هنوز خبری از لینک دانلود نیست
  ایمیل هم زدم از پاسخ خبری نیست

  • تیم فنی نیک آموز محمدزاده

   :

   درود وقت بخیر
   حساب کاربری شما بررسی شما، دسترسی برای دانلود اوکی هست
   یکبار دیگه مجدد تست کنید در صورت بروز مشکل به ایدی @nikamooz_webmaster در تلگرام پیام ارسال نمایید.

   سپاس از همراهی شما

 9. احمد رضاپور

  (مالک تایید شده):

  دوره خوبیه اما یک مواردی کاش بیشتر رعایت میشد.
  یک اشکال که تقریبا به همه مدرسین عزیز نیک آموز وارد میدونم اینکه خیلی قدم میزنن! هی از این ور به اونور.. برا من که فیلمها رو روی دور تند میبینم سرگیجه میگیرم!!
  آقای حسین پور عزیز خیلی با طمأنینه صحبت میکنن آدم خوابش میگیره! برخلاف جناب طاهری که با حرارت و از ته قلب تدریس میکنن.
  جناب حسین پور روی برخی مباحث زیاد از حد وقت گذاشته. مثلا کسی که قراره در شرکت، این تکنولوژی تقریبا جدید رو پیاده سازی کنه حتما Non Cluster Index رو بلده. به عکس روی یک مبحث مهمی مثل محدودیتهایی که این تکنولوژی داره، خیلی کم توضیح میده و حتی آخرش میگه خوتون برید سایت مایکروسافت و ببینید محدودیتاش چیه!!!!
  در کل من راضی هستم از خرید.

 10. مهرداد

  :

  من این دوره تهیه کردم و دارم پیش میرم و یه انتقادی از مدرس عزیز دوزه دارم
  ایشان مانند یک هارد اکسترنال ۲ ترا هستن که پر از اطلاعاته ولی متأسفانه فقط usb ۲ رو پشتیبانی میکنه و سرعت انتقال اطلاعات خوبی ندارند
  تپق زدن برای مدرس اونم به کررات اصلا خوب نیست
  امیدوارم دیدگاه من به عنوان بی احترامی تلقی نشه ❤️

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   و سپاس ا زنقد سازنده ای که دارین این موارد حتما مدنظر قرار داده میشه.
   تشکر از شما

 11. مهرداد مهبود

  (مالک تایید شده):

  از اینکه این دوره رو تهیه کردم راضی هستم ولی ای کاش مدرس استاد طاهری عزیز بودن
  فهم مفاهیم توسط ایشان خیلی بهتر و سریعتر از استاد حسین پور هستش (با عرض پوزش از استاد حسین پور عزیز)
  برای مثال من جلساتی که با استاد طاهری هست رو نگاه میکنم روی دور تند خیلی راحت میبینم و قابل فهم هستش و یه جلسه ۲ ساعته رو میشه راحت ۹۰ دقیقه ای دید ولی جلسات استاد حسین پور رو باید به جای ۲ ساعت ۳ ساعت زمان صرف کنم زیرا که باید هی به عقب برگردم و ببینم ایشون چی گفتن (جمله بندی و غلط در گفتار ایشان به کررات دیده میشه) خیلی هم راه میرن و عملا اون pdf پای تخته دیده نمیشه و من مجبورم ویدئو کوچیک کنم و خودم این سمت pdf رو باز کنم و همراه با ویدئو جلو برم

  لپ کلام، مخلص کلام
  دوره ی خیلی خوبیه کلی مطالب جدید داره ولی اگر این پکیج با این استاد در آموزشگاه دیگری بود شاید فروش خوبی نداشت

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به نیک آموز می باشد.
این سایت توسط تیم آموزش برنامه نویسی نیک آموز مدیریت می شود.

همایش معماری میکرسرویس از افسانه تا واقعیت | منتظر حضورتان هستیم 
ثبت نام در همایش
close-image