حسین خوشرفتار منفرد

حسین خوشرفتار منفرد

مدرس و نویسنده نیک اموز

R&D هستم ببخشید حسین خوش رفتار منفرد هستم. طراح و برنامه نویس در پلتفرم های دسکتاپ، وب و موبایل، عاشق R&D.

2 مقاله
title sign
مقالات ارائه شده توسط حسین خوشرفتار منفرد