آرمان نورامید

آرمان نورامید

نویسنده نیک اموز

آرمان نورامید هستم علاقه مند به طراحی و پیاده سازی پروژه های هوش تجاری، که در حال حاضر نیز مشغول فعالیت در این زمینه هستم تمرکز و تخصص بنده درطراحی Data Warehouse و طراحی ETL است.

3 مقاله
title sign
مقالات ارائه شده توسط آرمان نورامید