شما با استفاده از فرم زیر می‌توانید مبالغ اقساط دوره یا هر مبلغ دیگری را برای نیک آموز پرداخت کنید. حتما بنویسید که بابت چه چیزی مبلغ پرداخت می‌کنید.

  • مثال: بابت واریز قسط دوم دوره هوش تجاری
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .