۳۰ دقیقه مشاوره مسیر یادگیری و شغلی هوش تجاری به صورت حضوری مهمان نیک آموز باشید، در این جلسه مشاوره با مسعود طاهری مدرس و مشاور ارشد SQL Server & BI گپ و گفت خواهید داشت در انتها  بهترین مسیر یادگیری برای شما را پیشنهاد خواهیم داد. 

 

 

 

رزرو مشاوره دوره هوش تجاری

نام و نام خانوادگی(Required)