آنیتا هادی‌زاده

آنیتا هادی‌زاده

اسکرام مستر و مدرس اسکرام
  • بیش از هشت سال سابقه ی اسکرام مستری و کوچینگ تیم های مختلف
  • اسکرام مستر چندین نیم شرکت داتین 
  • راه اندازی چهارچوب اسکرام در تیم ها و واحد های مختلف سازمانی
2 مقاله
1 دوره برگزار شده
title sign
دوره های ارائه شده توسط آنیتا هادی‌زاده
title sign
مقالات ارائه شده توسط آنیتا هادی‌زاده

دانلود کتاب معماری میکروسرویس

همین الان نام و ایمیل را وارد کنید، کمتر از 30 ثانیه دانلود کنید.
دانلود رایگان کتاب میکروسرویس (PDF)
close-link
ثبت نام رایگان در همایش Tehran .NET Conf 2023 ، همین الان کلیک کنید
ثبت نام رایگان..
close-image