Cursor در SQL Server

Cursor در SQL Server

نوشته شده توسط: تیم فنی نیک آموز
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه: 8 دقیقه
۳.۹
(۷)

مقدمه

Cursor  در SQL Server زمانی استفاده می شود که داده ها باید سطر به سطر به روز شوند. این مقاله همه چیز را در مورد cursor در SQL Server توضیح می دهد. در این مقاله با موارد زیر آشنا خواهیم شد:

 • مقدمه ای بر Cursor در SQL Server
 • چرخه  عمر Cursor  در SQL Server
 • چرا و چه زمانی از Cursor در SQL Server استفاده کنیم.
 • چه محدودیت هایی برای Cursor در SQL Server وجود دارد ؟
 • چه زمانی می توانیم یک Cursor در SQL Server جایگزین کنیم.

مراحل زیر چرخه عمر Cursor در SQL Server را شامل می شود

 • Cursor توسط یک عبارت در SQL Server  تعریف می شود.
 • Cursor برای ذخیره سازی داده های بازیابی شده از مجموعه نتایج باز می شود
 • هنگامی که cursor باز می شود ردیف ها را می توان از cursor  یک به یک یا در یک بلوک برای دستکاری داده ها واکشی کرد
 • Cursor باید به طور واضح پس از دستکاری داده ها  بسته شود.
 • Cursor ها باید برای تعریف حذف Cursor  و آزادسازی منابع سیستم مرتبط با Cursor تخصیص داده شوند.

دوره کوئری نویسی نیک آموز

چرا از Cursor  در SQL Server  استفاده می کنیم؟

در پایگاه های داده رابطه محور، عملیات روی مجموعه از ردیف ها انجام می شود به عنوان مثال زمانی که دستور select  مجموعه ای از ردیف ها را برمی گرداند که مجموعه نتیجه نامیده می شود گاهی اوقات منطق برنامه این هست که باید یک سطر در یک زمان کار کند نه کل نتیجه مجموعه در یک زمان این را می توان با استفاده از cursor  انجام داد

در برنامه نویسی ما از یک  حلقه for,while برای تکرار یک آیتم در یک زمان استفاده می کنیم cursor  از همین رویکرد استفاده می کند و ممکن است ترجیح داده شود زیرا از منظق یکسانی پیروی می کند

نحوه نوشتن syntax  دستور cursor  مطابق تصویر زیر می باشد:

DECLARE cursor_name CURSOR [ LOCAL | GLOBAL ]
[ FORWARD_ONLY | SCROLL ]
 [ STATIC | KEYSET | DYNAMIC | FAST_FORWARD ]
[ READ_ONLY | SCROLL_LOCKS | OPTIMISTIC ]
[ TYPE_WARNING ] FOR select_statement
 [ FOR UPDATE [ OF column_name [ ,...n ] ] ] [;]

مثال از Cursor

cursorبرای بازیابی  کد پرسنلی و نام  از جدول Employee تعریف شده است. مقدار FETCH_STATUS برابر با صفر است  است تا زمانی که ردیف‌هایی وجود داشته باشد. وقتی همه ردیف‌ها واکشی شدند، FETCH_STATUS  برابر با یک  می‌شود. برای این منظور کوئری زیر را می نویسیم:

use Product_Database
SET NOCOUNT ON;

DECLARE @emp_id int ,@emp_name varchar(20),
  @message varchar(max);

PRINT '-------- EMPLOYEE DETAILS --------';

DECLARE emp_cursor CURSOR FOR
SELECT emp_id,emp_name
FROM Employee
order by emp_id;

OPEN emp_cursor

FETCH NEXT FROM emp_cursor
INTO @emp_id,@emp_name

print 'Employee_ID Employee_Name'

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  print '  ' + CAST(@emp_id as varchar(10)) +'      '+
    cast(@emp_name as varchar(20))


  FETCH NEXT FROM emp_cursor
INTO @emp_id,@emp_name

END
CLOSE emp_cursor;
DEALLOCATE emp_cursor;

خروجی کوئری فوق مطابق تصویر زیر می باشد

Cursor در SQL Server

چه محدودیت هایی در پیاده سازیCursor در SQL Server وجود دارد؟

Cursorمجموعه ای از اشاره گرها در حافظه است. به این معنی که حافظه ای را از سیستم شما اشغال می کند که ممکن است برای فرآیندهای دیگر در دسترس باشد.

Cursorمی توانند سریعتر از یک حلقه while باشند، اما سربار بیشتری دارند.

یکی دیگر از عوامل موثر بر سرعت cursor تعداد سطرها و ستون های وارد شده به cursor است. زمان باز کردن Cursorو واکشی عبارات چقدر طول می کشد.

ستون‌های زیادی که در حافظه کشیده می‌شوند، که هرگز در عملیات cursor بعدی به آنها ارجاع نمی‌شوند، می‌توانند سرعت کار را کاهش دهند.

Cursorکندتر هستند زیرا جدول ها را ردیف به ردیف به روز می کنند.

چگونه می توانیم Cursor ها در SQL Server جایگزین کنیم؟

فرض کنید باید داده ها را از دو جدول به طور همزمان با مقایسه کلیدهای اصلی و کلیدهای خارجی بازیابی کنیم. در این نوع مشکلات، cursorهنگام پردازش در هر ستون، عملکرد بسیار ضعیفی را ارائه می دهد. از طرف دیگر استفاده از join ها در آن شرایط امکان پذیر است زیرا فقط ستون هایی را پردازش می کند که شرایط را برآورده می کنند. بنابراین در اینجا اتصالات سریعتر از مکان نما هستند.

مثال زیر جایگزینی Cursor از طریق join ها را توضیح می دهد.

فرض کنید دو جدول ProductTable و Brand Table داریم. کلید اصلی BrandTable brand_id است که در ProductTable به عنوان کلید خارجی brand_id ذخیره می شود. حالا فرض کنید، من باید brand_name را از BrandTable با استفاده از کلید خارجی brand_id از ProductTable بازیابی کنم. در این مواقع برنامه های cursorبه صورت زیر خواهد بود:

use Product_Database
SET NOCOUNT ON;

DECLARE @brand_id int
DECLARE @brand_name varchar(20)


PRINT '--------Brand Details --------';

DECLARE brand_cursor CURSOR FOR
SELECT distinct(brand_id)
FROM ProductTable;

OPEN brand_cursor

FETCH NEXT FROM brand_cursor
INTO @brand_id

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  select brand_id,brand_name from BrandTable where brand_id=@brand_id
--(@brand_id is of ProductTable)

  FETCH NEXT FROM brand_cursor
INTO @brand_id

END
CLOSE brand_cursor;
DEALLOCATE brand_cursor;

خروجی کوئری فوق مطابق تصویر زیر می باشد.

Cursor در SQL Serverکوئری فوق را می توان با دستور inner join  هم پیاده سازی کرد برای این منظور کوئری زیر را می نویسیم.

Select distinct b.brand_id,b.brand_name from BrandTable b inner join
ProductTable p on b.brand_id=p.brand_id

خروجی کوئری فوق مطابق تصویر زیر می باشد

Cursor در SQL Serverهمانطور که از مثال بالا می بینیم، استفاده از Join خطوط کد را کاهش می دهد و در صورت نیاز به پردازش رکوردهای بزرگ، عملکرد سریع تری می دهد.

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۳.۹ / ۵. از مجموع ۷

اولین نفر باش

title sign
دانلود مقاله
Cursor در SQL Server
فرمت PDF
6 صفحه
حجم 1 مگابایت
دانلود مقاله
title sign
معرفی نویسنده
تیم فنی نیک آموز
مقالات
273 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
تیم فنی نیک آموز
پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران

هر روز یک ایمیل، هر روز یک درس
آموزش SQL Server بصورت رایگان
همین حالا فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود رایگان جلسه اول
نیک آموز علاوه بر آموزش، پروژه‌های بزرگ در حوزه هوش تجاری و دیتا انجام می‌دهد.
close-link