دوره آموزشی آنلاین کوئری‌نویس در SQL Server

ویژگی‌های دوره

هدیه ویژه ‌ ثبت‌نام

با ثبت‌نام دوره آنلاین کوئری‌نویسی در SQL Server،
دوره سنگ‌بنای پایگاه داده را هدیه بگیرید...

هدیه ویژه ‌ ثبت‌نام

با ثبت‌نام دوره آنلاین کوئری‌نویسی در SQL Server ،
دوره سنگ‌بنای پایگاه داده را هدیه بگیرید...

مخاطبان دوره

مزایای دوره آنلاین

آنلاین (پخش زنده)

مشاهده دوره به صورت زنده و ارتباط مستقیم با استاد

بدون ترافیک

صرفه‌جویی در زمان، هزینه و انرژی در طول دوره

شبکه سازی

ارتباط با سایر شرکت‌کنندگان و توانایی تعامل

گام به گام

امکان آموختن گام به گام، روان و با سرعت استاندارد

پرسش و پاسخ

دسترسی هم‌زمان به استاد برای پرسش و پاسخ سریع

دسترسی‌پذیری

دسترسی به کلاس، در هر شرایط زمانی و مکانی

سرفصل‌های آموزشی

۱۰ فصل

۱۲ جلسه

۳۲ ساعت

۱

شروع مبانی T-SQL

دیگر زمان آن گذشته، صرفا کسی که وارد دنیای کامپیوتر می­شود صرفا سراغ برنامه نویسی یا شبکه برود. آینده علم کامپیوتر به تحلیل داده­‌ها گره خورده است و این مسئله ناگزیر است. بنابراین برای آنکه بخواهید یک دانشمند داده شوید لازم است اولین قدم را بردارید. این قدم یادگیری مفاهیم بانک‌های اطلاعاتی و زبان کار با داده­‌ها یعنی SQL است.

۱- مفاهیم مربوط به بانک­های اطلاعاتی رابطه ای ( RDBMS)
۲- انواع معماری بانک‌های اطلاعاتی
۳- چرخه حیات توسعه بانک‌های اطلاعاتی یک سازمان
۴- مفاهیم مربوط به ایجاد یک Logical Database
۵- آشنایی با مفهوم نرمال سازی جداول
۶- مراحل نوشتن یک کوئری به زبان ساده
۷- معرفی زبان  SQL
۸- آشنایی با ساختار زبان T-SQL (زبان تغییر یافته SQL برای کار در SQL Server)
۹- بررسی انواع داده­ای در زبان T-SQL
۱۰- آشنایی با ساختار دستورات SQL Server
۱۱- بررسی اجزای دستور SELECT

 •             FROM
 •              WHERE
 •              ORDER BY
 •              DISTINCT
 •              TOP
 •              OFFSET FETCH

۱۲- بررسی گزاره‌ها و اپراتورهای منطقی و مقایسه‌ای
۱۳- بررسی منطق ۳VL
۱۴- رفتار SQL Server با منطق ۳VL
۱۵- مفهوم Accept TRUE
۱۶- مفهوم Reject FALSE
۱۷- بررسی چالش مقادیر NULL با مفهوم ۳VL در SQL Server
۱۸- بررسی CASE Expression و حالات آن

۲

مفاهیم گروه‌بندی در SQL Server

دستور GROUP BY در SQL Server امکان گروه‌بندی ردیف‌های یک کوئری را می‌دهد. به طور کلی، GROUP BY با یک تابع Aggregate در SQL Server، مانند SUM، AVG، و غیره استفاده می‌شود. در این مقاله، من راه‌های مختلف به کارگیری یک GROUP BY را به همراه خروجی توضیح می‌دهم.

۱- بررسی مفهوم GROUP BY
۲- آشنایی با انواع Aggregation Function‌ها
۳- معرفی HAVING
۴- معرفی GROUPING SET
۵- بررسی ROLLUP و CUBE

۳

اپراتورها و توابع کاربردی در SQL Server

در زبان Transact-SQL، تابع یک شی محسوب می شود. پس از ایجاد یا تعریف آن، تابع در پایگاه داده ذخیره می شود، سپس می توان آن را در صورت نیاز و هر زمان که لازم بود صدا زده و اجرا کرد.

۱- نحوه تعریف و مقداردهی انواع متغیرها

۲- بررسی توابع رشته‌ای

۳- بررسی توابع محاسباتی

۴- بررسی توابع تاریخ و زمان

۵- بررسی سایر توابع پرکاربرد

۴

مفاهیم JOIN در SQL Server

Join در SQL Server برای ایجاد ارتباط بین جداول بر اساس یک شرط منطقی استفاده می‌شود. هنگامی که داده‌ها در چندین جدول مختلف ذخیره شده‌اند و شما نیاز دارید تا اطلاعاتی را از این جداول با یکدیگر ترکیب کنید، از Join استفاده می‌کنید. این عملیات بر اساس مقادیر مشابه در ستون‌های دو 

۱- فلسفه JOIN
۲- انواع JOIN
۳- آشنایی با ساختار CROSS JOIN
۴- آشنایی با ساختار SELF JOIN
۵- آشنایی با ساختار INNER JOIN
۵- INNER JOIN :Composite Join
۶- INNER JOIN :Non-Equi Join
۷- INNER JOIN : Multi Join Query
۸- انواع OUTER JOIN
۹- آشنایی با ساختار RIGHT OUTER JOIN
۱۰- آشنایی با ساختار LEFT OUTER JOIN
۱۱- آشنایی با ساختار FULL OUTER JOIN

Tile-Join-768x581
۵

Sub Query در SQL Server

Query ای که در دل query دیگر گنجانده شده باشد، subquery نامیده می شود.
فرض بگیرید می خواهیم تمامی کارکنانی که درآمد آن ها از حد متوسط بالاتر است را بازایابی کنید. برای این منظور ابتدا باید میانگین درآمد تمامی کارکنان را با استفاده از تابع AVG بدست آورده، سپس درآمد کارکنان را با درآمد محاسبه شده مقایسه کنید. این کار با استفاده از subquery امکان پذیر می باشد.

۱- نحوه تعریف و مقداردهی انواع متغیرها

۲- بررسی توابع رشته‌ای

۳- بررسی توابع محاسباتی

۴- بررسی توابع تاریخ و زمان

۵- بررسی سایر توابع پرکاربرد

۶

مفاهیم Table Expressionها در SQL Server

۱- معرفی Table Expression‌ها
۲- بررسی Derived Table
۳- آشنایی با ساختار Common Table Expression یا CTE و انواع آن (Recursive CTE و Non-Recursive CTE)
۴- آشنایی با VIEW‌ها و نحوه به‌کارگیری و مدیریت آن‌ها
۵- مفهوم SCHEMA BINDING و CHECK OPTION
۶- مفهوم Updateable VIEW
۷- آشنایی با  مفهوم DMV و معرفی برخی از DMV های کاربردی سیستمی
۸- بررسی اپراتور APPLY

۷

مفاهیم Set Operationها در SQL Server

در این جلسه می‌خواهیم به آموزش عملگرهای مجموعه ای بپردازیم. عملگر UNION تنها داده هایی را به صورت پیش فرض انتخاب می کند که از یکدیگر متمایز باشند. برای اینکه داده های تکراری را هم بیاوریم از UNION ALL استفاده کنید.

۱ – معرفی انواع Set Operator
۲- آشنایی با ساختار UNIONو UNION ALL
۳- آشنایی با ساختار INTERSECT
۴- آشنایی با ساختار EXCEPT
۵- اولویت اجرای Set Operatorها
۶- نکات کلیدی در رابطه با استفاده از UNION ALL

۸

مفاهیم DML در SQL Server

در این فصل انواع دستورات DML(Data Manipulation Language) توضیح داده می شوند. دستورهای INSERT، DELETE، UPDATE از نوع DML هستند که باعث می شوند اطلاعات جدول های دیتابیس تغییر یابند. همچنین در ادامه، روش کنترل تراکنش ها بر اساس مفهوم READ CONSISTENCY و عملیات COMMIT، ROLLBACK و SAVEPOINT توضیح داده می شوند.

۱- آشنایی با دستور درج اطلاعات (INSERT) و روش‌های استفاده از آن
۲- بررسی ویژگی IDENTITY و نحوه کار جداول با آن
۳- آشنایی با دستور به‌روزرسانی اطلاعات(UPDATE) و روش‌های استفاده از آن
۴- آشنایی با دستور حذف اطلاعات (DELETE)
۵- نحوه‌­ی نوشتن DELETE بهمراه JOIN
۶- آشنایی با دستور TRUNCATE
۷- آشنایی با دستور MERGE
۸- نحوه استفاده از OUTPUT در کوئری‌ها

۹

اشیاء قابل برنامه‌ریزی در SQL Server

۱- آشنایی با مفهوم Batches
۲- بررسی ساختارهای تصمیم‌گیری در SQL Server
۳- آشنایی با انواع جداول موقت
۴- آشنایی با متغیرهای جدول
۵- بررسی Dynamic T-SQL
۶- مفاهیم Function‌ها

  •    معرفی انواع FUNCTION در SQL Server
  •    آشنایی با ساختار Scalar Function‌ها
  •    آشنایی با ساختار Inline Function‌ها
  •    بررسی نکات کلیدی در زمینه تنظیمات Function‌ها جهت افزایش کارآیی
  •    آشنایی با برخی از توابع سیستمی

۷- مفاهیم Stored Procedure‌ها
۸- بررسی مفهوم Stored Procedure
۹- معرفی انواع Stored Procedure و نحوه ایجاد آن‌ها
۱۰- پارامترهای ورودی و خروجی در Stored Procedure‌ها
۱۱- بررسی نکات کلیدی در زمینه تنظیمات Stored Procedureها جهت افزایش کارآیی

۱۰

مفاهیم DML در SQL Server

۱- تشریح کامل مراحل نصب SQL Server 2022  و Management Studio 19
۲- آشنایی با مفاهیم مربوط به SQL Server Internals
۳- نحوه ذخیره سازی داده‌ها در Pageها
۴- بررسی فرایند اجرای کوئری و نقش Query Optimizer در انتخاب Planها
۵- بررسی فرایند Logical Order
۶- بررسی فرایند Physical Order
۷- آشنایی با Execution Plan و مقایسه Cost کوئری­‌ها با یکدیگر
۸- آشنایی با دیتابی‌های سیستمی و کاربرد آن‌ها
۹- نکات مربوط به Performance در اجرای برخی از مثال‌­ها
۱۰- آشنایی با دستورات DBCC
۱۱- مفاهیم مربوط به مدل‌های بازیابی دیتابیس (Simple، Full، Bulk)

استاد این دوره

ایمان باقری

دانشجویان چه می‌گویند

نمونه مدرک این دوره

پس از مشاهده و گذراندن دوره آموزش کوئری نویسی با SQL Server ، یک مدرک اتمام دوره به شما تعلق می‌گیرد. این مدرک، بیانگر موفقیت شما در حل تمرین‌ها و سناریوهای طراحی شده در دوره کوئری نویسی است و می‌تواند به عنوان یک گواهی کاربردی، سطح مهارت‌های فنی و عملی شما در حوزه پایگاه داده و کوئری نویسی در SQL Server را اعتبار ببخشد. در بازار کار فعلی، دارا بودن مدرک دوره، به عنوان یک فاکتور مهم در حسن تمایز شما با سایر افراد تلقی می‌شود.

پس از مشاهده و گذراندن دوره آموزش کوئری نویسی با SQL Server ، یک مدرک اتمام دوره به شما تعلق می‌گیرد. این مدرک، بیانگر موفقیت شما در حل تمرین‌ها و سناریوهای طراحی شده در دوره کوئری نویسی است و می‌تواند به عنوان یک گواهی کاربردی، سطح مهارت‌های فنی و عملی شما در حوزه پایگاه داده و کوئری نویسی در SQL Server را اعتبار ببخشد. در بازار کار فعلی، دارا بودن مدرک دوره، به عنوان یک فاکتور مهم در حسن تمایز شما با سایر افراد تلقی می‌شود.

سؤالات پر تکرار

تمامی مباحث، سرفصل‌ها و تمرین‌های دوره آموزش کوئری نویسی با نسخه SQL Server 2022 آموزش داده شده است.

بله، در این دوره آموزش کوئری نویسی ، مدرس تمرین‌ها و سناریوهای مختلفی را آموزش داده است. شما با مشاهده این دوره، انواع دستورات T-SQL و کاربرد آنها را طبق سناریوها و مثال‌های مختلف می‌آموزید. شایان ذکر است که تمامی فایل‌های مربوط به تمرین‌ها و مثال‌ها به همراه دوره قابل دانلود است.

 

زمانی این دوره برای شما بهترین بازدهی را خواهد داشت که شما تا حدی با مفاهیم اولیه پایگاه داده مانند، فیلد، رکورد، جدول و نرمال‌سازی آشنایی داشته باشید و بخواهید مهارت‌های عملی و دانش خود را در SQL Server گسترش دهید.

شما برای اینکه SQL Server را نصب کنید، ابتدا نیاز است سرویس SQL Server را نصب کنید و برای استفاده از این سرویس باید نرم افزار SQL Server Management Studio را نصب کنید.

کوئری نویسی فرآیندی است که به واسطه آن می‌توان داده‌ها را از پایگاه داده رابطه ای استخراج یا تغییر داد. در این فرآیند شما بوسیله دستورات T-SQL عملیات‌های مورد نظر خود را انجام می‌دهند. زمانی که شما دوره آموزش کوئری نویسی در SQL Server را بگذرانید، قطعا در چند مسیر شغلی بر اساس علاقه می‌توانید قدم بردارید، مسیرهای شغلی مانند کارشناس هوش تجاری، مدیر بانک اطلاعاتی و…

بله، چون این دوره آموزش به شما کمک می‌کند که یاد بگیرید چگونه کوئری‌های خود را بهینه‌سازی کنید. به عنوان برنامه نویس، هر چه دانش شما از SQL Server و کوئری نویسی عمیق‌تر باشد، مسیر موفقیت شغلی‌تان هموارتر خواهد بود. علاوه بر این، نیک آموز در حال تهیه یک مسیر کامل به نام SQL Server ویژه برنامه نویسان است که این دوره کوئری نویسی پیش نیاز آن محسوب می‌شود.

بله، می‌توانید از طریق اسنپ پی، به راحتی این دوره آموزش کوئری نویسی را تهیه کنید. کافیست در اسنپ پی حساب کاربری ایجاد کرده و پس از ورود به صفحه نیک آموز، دوره مورد نظر را تهیه کنید. اگر بخواهید از خرید اقساطی به عنوان روش پرداخت هزینه استفاده کنید، تنها یک چهارم آن را در ابتدا پرداخت خواهید کرد. شما می‌توانید با مطالعه «راهنمای خرید اقساطی دوره آموزشی با اسنپ پی» با مراحل آن آشنا شوید.این دوره به صورت آنلاین از اردیبهشت ۱۴۰۳ شروع می شود .همچینین دوره ضبط و جلسات دوره برای مشاهده در اختیار ثبت نام کنندگان آنلاین قرار می گیرد. شما می‌توانید این دوره را در پلیر اختصاصی مجموعه، با نام اسپات پلیر مشاهده کنید. توجه کنید که پس از تهیه این دوره، یک کلید لایسنس منحصر به فرد در پنل کاربری شما قرار می‌گیرد. در صورتی که به لایسنس‌های بیش‌تری نیاز داشته باشد، می‌توانید با پرداخت هزینه آن از این مزیت برخوردار شوید.  توجه کنید که تمام فایل‌های مربوط به دوره، شامل سورس کدها و جزوات، همگی در اسپات پلیر قابل دسترس شما هستند. برای اطلاعات بیشتر، به مقاله «راهنمای مشاهده محصولات آموزشی محافظت شده نیک‌آموز» مراجعه کنید.

این دوره به صورت آنلاین از اردیبهشت ۱۴۰۳ شروع می شود 

شما می‌توانید با مراجعه به فرم درخواست مشاوره تخصصی از متخصصان نیک آموز مشاوره دریافت کنید و با به کارگیری مهارت‌های تجربی تیم ما، به صورت تدریجی به سمت معماری میکروسرویس حرکت کنید.بله این دوره به صورت آنلاین و زنده برگزار می شود و شما می توانید با مدرس این دوره به صورت آنلاین در ارتباط باشید. بله، شما می‌توانید از مشاوره های نیک‌آموز به عنوان راهنما در مسیر خود استفاده کنید. برای این منظور لطفا شماره خود را در فرم مشاوره دوره وارد کنید تا مشاوران نیک آموز با شما تماس بگیرند.

۳۰% تخفیف

پیش ثبت‌نام دوره

۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان

۲.۹۴۰.۰۰۰ تومان

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجموعه نیک‌آموز می‌باشد.

وبینار رایگان SQL Server؛ مسیری به سوی فرصت‌های شغلی بی‌شمار       پنج‌شنبه 30 فرودین ساعت 15
ثبت نام رایگان
close-image