سجاد میرصانع

سجاد میرصانع

مدرس و معمار ارشد DevOps

سجاد میرصانع متخصص و مشاور ارشد devops و Cloud می باشد. همچنین به عنوان مدرس سابقه فعالیت ۱۴ ساله به عنوان مدرس رسمی در حوزه های شبکه ، DeVops , لینوکس و داکر را دارد. 

  • مدرس امنیت لینوکس در آپا
  • مدرس دواپس در مسابقات اسکلیز
  • مدرس دواپس در مجموعه مهسان
  • مدرس دواپس سازمان نصر

 

2 دوره برگزار شده
وبینار رایگان SQL Server؛ مسیری به سوی فرصت‌های شغلی بی‌شمار       پنج‌شنبه 30 فرودین ساعت 15
ثبت نام رایگان
close-image