نگار میردریکوند

نگار میردریکوند

نویسنده نیک اموز
2 مقاله
title sign
مقالات ارائه شده توسط نگار میردریکوند
وبینار رایگان SQL Server؛ مسیری به سوی فرصت‌های شغلی بی‌شمار       پنج‌شنبه 30 فرودین ساعت 15
ثبت نام رایگان
close-image