مهرداد صلاحی

مهرداد صلاحی

نویسنده نیک اموز
2 مقاله
title sign
مقالات ارائه شده توسط مهرداد صلاحی
۱۲ دی
کار با JSON، CSV و XML در PowerShell
۰۴ دی
مدیریت سرویس‌ها در Powershell