دوره آموزشی PRO .NET 6 ecosystem

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

عنوان دوره: دوره آموزشی PRO .NET 6 ecosystem
مخاطبین: افرادی که می‌خواهند بصورت حرفه‌ای و پیشرفته با مباحث .NET  کار کنند.
پیش نیازهای دوره: Full Stack .NET Developer
طول دوره: حدودا ۱۰۷ ساعت (ارسال جلسات به صورت هفتگی)
تاریخ شروع دوره: درحال برگزاری
نحوه ارائه: غیرحضوری و دانلودی
پشتیبانی تلگرامی: دارای گروه تلگرامی اختصاصی است.
مدرس: علیرضا ارومند
هزینه دوره: چهار میلیون و دویست و نود هزار تومان

توضیحات

جهت آشنایی با این دوره این فیلم را تماشا کنید

دانلود سرفصل‌های این دوره آموزشی منحصربفرد

[download id=”87749″]

تماشای دمو این دوره آموزشی

بخش اول: مقدمه و آشنایی کلی با دوره

۱- آشنایی با NET. و نحوه کارکرد آن:

 • سیر تکاملی از .NET Framework به NET 6.
 • زمینه سازی NET Framework. برای NET Core.
 • آشنایی با NET Core.
 • NET 6. و رسیدن به یک فریم‌ورک واحد
 • بعد از NET 6. چه خواهیم داشت و NET 6. چه دستاورد‌هایی خواهد داشت؟
 • معرفی NET Standard. روشی برای رسیدن به یک ساختار منسجم
 • با معرفی NET 6. چه بر سر .NET Standard خواهد آمد؟

۲- آشنایی با NET Core:

 • معرفی NET Core و اهمیت آن
 • مزایا و معایب Net
 • NET Core چیست؟
 • چه برنامه‌هایی را می توان با Net Core توسعه داد؟
 • Net Core چگونه کار می‌کند؟
 • آشنایی با چرخه حیات یک درخواست در Net Core

۳- آشنایی با اصول توسعه نرم‌افزار‌های Enterprise

 • آشنایی با برنامه‌های Enterprise
 • معرفی اصول و الگو و تفاوت آن‌ها
 •  آشنایی با اصول SOLID
 •  معرفی DRY
 •  آشنایی با KISS
 •  معرفی کلی الگو‌های GOF

۴- توسعه یک فروشگاه ساده

ایجاد یک پروژه خام
• افزودن آشنایی با مفهموم Middleware و افزودن آن‌ها
• آشنایی اولیه با Service و تولید سرویس‌های اولیه
• افزودن مدل و آشنایی با EF Core
• آشنایی با تزریق وابستگی و انجام تنظیمات مورد نیاز
• ایجاد صفحه نمایش محصول
• ایجاد منو و آشنایی با ViewComponent
• ایجاد صفحه بندی برای نمایش محصولات و معرفی TagHelper
• ایجاد سبد خرید و آشنایی با Session و StateManagement

۵- آشنایی با معماری تمیز و بهبود طراحی برنامه

 •  معماری چیست؟
 •  سطوح مختلف معماری نرم‌افزار
 •  تفاوت معماری خوب و بد
 •  چرا معماری اهمیت دارد؟
 •  معرفی اولیه معماری 3 لایه و مزایا و معایب آن
 •  آشنایی با Hexagonal Architecture
 •  معرفی Onion Architecture
 •  آشنایی با Clean Architecture
 •  Domain Layer و کاربرد آن
 •  Service Layer چیست و چه کاربردی دارد؟
 •  آشنایی اولیه با CQRS
 •  آشنایی با انواع روش‌های پیاده سازی CQRS
 •  پیاده سازی مجدد فروشگاه با رویکرد اصلاح معماری و ساختار پروژه

بخش دوم: آموزش C# 10 و NET 6.

۱- آشنایی با C# و NET.

 •  NET. چیست و چه مزایایی دارد؟
 •  بررسی کلی .NET Runtime
 •  Common Type System چیست؟
 •  معرفی Common Intermediate Language
 •  Common Language Specification چیست و چه کاربردی دارد؟
 •  Assembly چیست و چه کاربردی دارد؟
 •  Base Class Library چیست؟
 •  آشنایی با Namespaceو کاربرد ان
 •  Global namespace چیست و چگونه کار می‌کند؟
 •  File-Scope namespace

۲- معرفی زبان C# و اجزای تشکیل دهنده آن

 •  آشنایی با ساختار برنامه‌های NET.
 •  Top-Level Statement چیست؟
 •  آشنایی با روش تعریف متغیر در C#
 •  آشنایی با نوع داده‌های موجود
 •  معرفی Digital Separator
 •  آشنایی با نوع داده متنی و پردازش آن
 •  معرفی StringBuilder
 •  آشنایی با Checked و Unchecked
 •  معرفی انواع حلقه‌ها در C#
 •  آشنایی با روال‌های تصمیم گیری در سی‌شارپ
 •  آشنایی با Pattern Matching در تصمیم گیری
 •  معرفی Switch Expressions
 •  آشنایی با آرایه‌ها در C#
 •  آرایه‌های چند بعدی و استفاده از آن‌ها
 •  متد چیست و چگونه تعریف می‌شود؟
 •  Expression-Bodied Methodها
 •  آشنایی با Local Function
 •  آشنایی با in, Out, params و ref برای تعریف پارامتر‌های ورودی
 •  آشنایی با Optional Parameter
 •  معرفی Named Parameter
 •  Method Overloading
 •  Enumچیست و چه کاربردی دارد؟
 •  Struct چیست و چه کاربردی دارد؟
 •  Read only Struct چیست؟
 •  آشنایی و استفاد از Disposable Structure
 •  آشنایی با Value Type و Reference Typeها
 •  نحوه نگهداری انواع در حافظه
 •  Nullable type چیست و چگونه کار میکند؟
 •  Nullable Reference type چیست؟
 •  آشنایی با tupleها
 •  Tuple Deconstruction

۳- شی گرایی در C#

 • آشنایی با Encapsulation
 •  Inheritance چیست؟
 •  Polymorphism
 •  آشنایی با class و کاربرد آن
 •  سازنده کلاس چیست و چگونه کار می‌کند؟
 •  کلمه کلید this چیست و چه کاربردی دارد؟
 •  کلمه کلیدی static چه کاربردی دارد؟
 •  تاثیر کلمه کلیدی staticروی بخش‌های مختلف کلاس
 •  معرفی Access Modifierها در C#
 •  Property چیست و چگونه تعریف و استفاده می‌شود؟
 •  معرفی Read only propertyها
 •  Automatic Property چیست؟
 •  آشنایی با Object Initializer
 •  Init Only Setter
 •  آشنایی با Constant و کاربرد آن
 •  Readonly چیست؟
 •  آشنایی با Partial Class
 •  Record چیست؟
 •  آشنایی با Record Struct
 •  ارث بری در C#
 •  آشنایی با کلمه کلیدی sealed
 •  ارث بری در Recordها
 •  آشنایی با Virtual و Override
 •  Abstract Class چیست؟
 •  Interface چیست و چه کاربردی دارد؟
 •  اعضای اصلی object

۴- مباحث پیشرفته در C#

 •  معرفی Indexer
 •  Operator Overloading چیست؟
 •  Type Conversion
 •  Extension Method چیست؟
 •  آشنایی با تعریف و استفاده از Extension Method
 •  Anonymous Type چیست؟
 •  کار با Pointerها

۵- مدیریت Exception

 •  معرفی Error, Bug و Exception
 •  اجزای تشکیل دهنده فرایند مدیریت Exception
 •  آشنایی با کلاس Exception
 •  ایجاد یک Exception
 •  انجام تنظیمات و اطلاعات Exception
 •  آشنایی با System Level Exception
 •  معرفی Application Level Exception
 •  پردازش انواع Exception
 •  Inner Exception چیست؟
 •  کلمه کلیدی finally
 •  Exception Filter چیست؟

۶- مدیریت طول عمر اشیا

 •  آشنایی با class, Object
 •  آشنایی با طول عمر در CIL
 •  چگونگی تشخیص وضعیت کلاس در حافظه
 •  Garbage Collection چیست و چگونه کار می‌کند؟
 •  آشنایی با System.GC
 •  Finalize چیست و چگونه کار می‌کند؟
 •  کلمه کلیدی using و کاربرد آن
 •  آشنایی با Disposable
 •  آشنایی با Lazy Object Instantiation

۷- معرفی Genericها و Collectionها

 •  Generic چیست و چه کاربردی دارد؟
 •  مشکلات عدم استفاده از Genericها
 •  آشنایی با ایجاد انواع Generic
 •  معرفی مجموعه‌ها در .NET
 •  آشنایی با List<T>
 •  آشنایی با HashSet<T>
 •  آشنایی با Stack<T>
 •  آشنایی با Queue<T>
 •  آشنایی با PriorityQueue<T>
 •  آشنایی با SortedSet<T>
 •  آشنایی با Dictionary<TKey,TValue>

۸- آشنایی با Delegate و Event

 •  Delegate چیست؟
 •  Multicast Delegate
 •  آشنایی با Action
 •  Func چیست؟
 •  Event چیست؟
 •  ایجاد و ارسال Event
 •  دریافت و مدیریت Event
 •  Anonymous Method چیست؟
 •  Static Anonymous Method
 •  Lambda Expressionچیست؟

۹- آشنایی با LINQ

 •  LINQ چیست؟
 •  نقش LINQ در توسعه نرم‌افزار
 •  نقش Extension Methodها در LINQ
 •  آشنایی با Differed و Immediate Execution
 •  آشنایی با انواع بازگشتی در کوئری‌ها
 •  Filter کردن مجموعه‌ها
 •  Projection چیست و چگونه پیاده سازی می‌شود؟
 •  مرتب سازی مجموعه‌ها در LINQ
 •  حذف مقادیر
 •  Aggregation در LINQ
 •  Query Expression چیست و چگونه کار می‌کند؟

۱۰-  برنامه نویسی Parallel و Async

 •  نقش Process چیست؟
 •  کار با Processهای فعال
 •  شروع و خاتمه دادن به Processها
 •  آشنایی با Application Domain
 •  Assembly Isolation
 •  آشنایی با مشکلات همزمانی
 •  معرفی System.Threading
 •  ایجاد و مدیریت دستی Threadها
 •  آشنایی با lock
 •  آشنایی با System.Threading.Monitor
 •  Stand-alone Discard
 •  Thread-pool چیست؟
 •  Task Parallel Library چیست؟
 •  آشنایی با Parallel Class
 •  آشنایی با Task Class
 •  لغو درخواست‌ها
 •  PLINQ چیست؟
 •  آشنایی با async-await
 •  SyncronizationContext
 •  آشنایی با ConfigurAwait
 •  نحوه نام‌گذاری Asyncها
 •  نحوه صدا زدن متد‌های Async
 •  Asynchronous Statements

۱۱- آشنایی با Reflection و Attribute Programming

 •  Type Metadata چیست؟
 •  TypeRef
 •  ایجاد اطلاعات برای Assembly
 •  Reflection چیست؟
 •  آشنایی با System.Object.GetType()
 •  Typeof()
 •  کار با متدها با Reflection
 •  Reflection و استفاده از Genericها
 •  بررسی کلاس و اعضای آن با Reflection
 •  بارگذاری اسمبلی‌ها به صورت داینامیک
 •  آشنایی با Late Binding
 •  Early Binding چیست؟
 •  آشنایی با System.Activator
 •  Attribute چیست؟
 •  پیاده سازی Attribute در C#
 •  سازنده در Attributeها
 •  ساخت Attribute دلخواه
 •  Assembly-Level Attribute چیست؟

۱۲-  آشنایی با Dynamic و Dynamic Language Runtime

 •  کلمه کلیدی Dynamic چیست؟
 •  محدوده dynamic
 •  محدودیت‌های انواع dynamic
 •  نقش Dynamic Language Runtime
 •  آشنایی با Expression Tree
 •  استفاده از داینامیک‌ها برای انتقال اطلاعات

۱۳-  دسترسی به داده‌ها

 •  ADO چیست؟
 • ADO.NET چیست؟
 •  آشنایی با Providerها
 •  IDbConnection چیست؟
 •  IDbTransaction چیست؟
 •  آشنایی با IDbCommand
 •  IDataAdapter چیست؟
 •  کار با Connection و Command
 •  Transaction چیست و چگونه کار می‌کند؟
 •  آشنایی با عملیات‌های Bulk

بخش سوم: آموزش پیشرفته EF Core

۱-آشنایی با EF Core:

 • Core چیست؟
 • چرا باید EF Core را یاد بگیریم؟
 • نصب و راه اندازی EF Core
 • مزایای EF Core
 • معایب EF Core
 • مهاجرت از EF 6.x به EF Core
 • آیا می‌توان از EF Core برای پروژه‌های عملیاتی استفاده کرد؟
 • چه زمانی از EF Core استفاده کنیم و چه زمانی از آن استفاده نمی‌کنیم؟!
 • ارتباط EF Core با NoSqlها چگونه است؟

۲- خواندن داده‌ها از دیتابیس:

 • معرفی ساختار پروژه نمونه
 • آشنایی با چگونگی ایجاد DBContext
 • ایجاد نمونه از DBContext
 • ایجاد دیتابیس برای برنامه
 • آشنایی با ساختار کوئری‌های EF Core
 • بررسی دستورات پرکاربرد LINQ
 • آشنایی با انواع روش‌های بارگذاری داده‌های مرتبط
 • Eager Loading چیست و چگونه کار می‌کند؟
 • Explicit Loading چیست و چگونه کار می‌کند؟
 • Select Loading برای واکشی بخش‌هایی از اطلاعات
 • Lazy Loading شمشیر دولبه برای بارگذاری داده‌ها
 • Client Vs Server Evaluation چیست و چگونه کار می‌کند؟
 • ایجاد کوئری‌های پیچیده در EF Core
 • مرتب‌سازی، فیلتر و صفحه بندی داده‌ها در EF Core

۳- نوشتن داده‌ها در دیتابیس:

 • ثبت یک ردیف جدید در دیتابیس چگونه انجام می‌شود؟
 • ثبت داده‌ها به همراه ردیف‌های مرتبط اطلاعاتی چگونه است؟
 • به روز رسانی داده‌ها چگونه انجام می‌شود؟
 • آشنایی با نحوه صحیح به روز رسانی داده‌ها در محیط‌های Disconnected
 • آشنایی با به روز رسانی داده‌های مرتبط
 • آشنایی با رابطه‌ها در دیتابیس
 • به روز رسانی ارتباطات یک به یک چگونه است؟
 • اطلاعات یک به چند چگونه به روز رسانی می شود؟
 • به روز رسانی ارتباطات چند به چند در EF Core
 • استفاده از کلید خارجی برای به روز رسانی داده‌ها
 • حذف یک ردیف چگونه انجام می‌شود؟
 • حذف داده‌های مرتبط در EF Core

۴- نکاتی برای نوشتن و خواندن داده‌ها به کمک EF Core‌:

 • خواندن داده‌ها از دیتابیس چگونه انجام می شود؟
 • آشنایی با Relation Fixup
 • خواندن داده‌های مرتبط با بهره‌وری بالا
 • آشنایی با AsNoTracking و دستاورد‌های آن
 • دستور Include چگونه کار می‌کند؟
 • آشنایی با Global Query Filter و نحوه استفاده ازآن در نرم‌افزارهای واقعی
 • دستورات Linq که باید در کاربرد آن‌ها دقت کنید
 • استفاده از Automapper همراه EF Core برای ساخت خروجی بهتر
 • آشنایی با نحوه توکار کارکرد عناصر EF Core هنگام واکشی اطلاعات از دیتابیس
 • آشنایی با نحوه توکار کارکرد عناصر EF Core هنگام ثبت داده‌ها در دیتابیس
 • سریع‌ترین روش حذف داده‌ها چیست و چگونه کار می‌کند؟
 • • خواندن و نوشتن در Temporal Table

۵- تنظیمات در EF Core‌:

 • آشنایی با انواع روش‌های تنظیم Entityها در EF Core
 • Configure By Convention چیست و چگونه کار می‌کند؟
 • نام، نوع و اندازه فیلد‌ها چگونه به صورت پیش‌فرض تنظیم می‌شود؟
 • Nullable Typeها به صورت پیش فرض چه اتفاقی برایشان رخ می‌دهد؟
 • تعیین کلید اصلی به کمک تنظیمات پیش فرض چگونه است؟
 • تنظیمات به کمک Data Annotation در EF Core
 • Fluent API چیست و چگونه کار می‌کند؟
 • چگونه از ثبت یک ویژگی در دیتابیس جلوگیری کنیم؟
 • تعیین نوع، اندازه و نام فیلد‌ها به کمک Fluent API
 • تنظیم کلید اصلی به کمک Fluent API و Data Annotation
 • چگونه یک Entity فقط خواندنی داشته باشیم؟
 • مدیریت Indexها به کمک EF Core
 • تنظیم نام جداول به کمک Fluent API و Data Annotation
 • ایجاد دستورات تخصصی با توجه به Database Engine
 • Shadow Property چیست و چگونه تنظیم می شود؟
 • دسترسی به Shadow Propertyها
 • Backing Field چیست و چگونه تنظیم می شود؟
 • Navigation Property چیست؟
 • آشنایی با انواع روش‌های تنظیم روابط در EF Core
 • چگونگی تشخیص foreign key به کمک تنظیمات پیش‌فرض
 • چگونه اجباری بودن یا نبودن یک کلید خارجی را تعیین کنیم؟
 • تنظیم روابط یک به یک در EF Core
 • تنظیم روابط یک به چند در EF Core
 • روابط چند به چند و نحوه تنظیم آن‌ها در EF Core
 • آشنایی با روش‌های تنظیم که فقط با روش Fluent API در دسترس است.
 • Own Type چیست و چگونه تنظیم می شود؟
 • آشنایی با انوع روش‌های ارث بری و تنظیمات دیتابیس
 • Table Splitting چیست و برای استفاده از آن چه کارهایی باید انجام دهیم؟
 • معرفی Property Bags
 • انجام تنظیمات مرتبط با Temporal Table
 • آشنایی با Pre-Convention Model Configuration
 • نکاتی پیرامون استفاده بهینه از انواع روش‌های تنظیمات در EF Core

۶- مهاجرت پایگاه داده و نحوه انجام آن:

 • مهاجرت پایگاه داده چیست و چه کاربردی دارد؟
 • ساخت پایگاه داده
 • به روز رسانی ساختار پایگاه داده
 • سناریوهای به روز رسانی ساختار پایگاه داده در محیط عملیاتی
 •  آشنایی با Migration Bundle

۷- مباحث پیشرفته در EF Core‌:

 • Db Function چیست و چگونه باید استفاده کنیم؟
 • آشنایی با Computed Column و نحوه تنظیم آن
 • تنظیم مقدار پیش‌فرض برای ستون‌های دیتابیس
 • Sequence چیست و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 • آشنایی با مهفوم همزمانی
 • چرا باید از خطاهای همزمانی اجتناب کرد؟
 • مدیریت همزمانی در EF Core
 • آشنایی با Compiled Model

۸- آشنایی با جزئیات DBContext‌:

 • آشنایی با خواص مهم DBContext
 • بررسی چگونگی کارکرد سیستم Change Tracking در EF Core
 • استفاده از Change Tracker برای کدنویسی بهتر
 • Raw SQL چیست و چگونه در EF Core مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 • مدیریت خطاهای متداول اتصال به پایگاه داده به صورت حرفه‌ای

۹-مباحث پیشرفته‌:

 • آشنایی با الگوی Repository و بایدها و نباید‌های آن
 • Unit Of Work چیست‌؟
 • آشنایی با الگوی CQRS و نحوه پیاده سازی آن در EF Core
 • مقدمه کوتاه بر DDD
 • استفاده از EF Core برای توسعه مبتنی بر DDD

بخش چهارم: آموزش پیشرفته ASP.NET Core

۱- آشنایی با Middlewareها و مدیریت درخواست:

 • Service چیست و چگونه باید ایجاد و مدیریت شود؟
 • Middleware چیست؟
 • افزودن Middleware به چرخه پردازش درخواست
 • ایجاد اولین Middleware و آشنایی با چگونگی ایجاد آن
 • استفاده از Middlewareها برای مدیریت خطا
 • آشنایی با DeveloperExceptionPage
 • معرفی ExceptionHandlerMiddleware
 • StatuCodePageMiddleware چیست و چرا از آن استفاده می‌کنیم؟

۲- آشنایی با مسیریابی در Net Core‌:

 • معرفی URL routing
 • افزودن Rout Middleware
 • آشنایی با الگوهای مسیریابی
 • تعریف متغیر برای الگوها
 • ایجاد آدرس از روی مسیر
 • تعریف مقدار پیش فرض برای متغیرهای داخل مسیر
 • ایجاد شرط برای متغیرها
 • آشنایی با Environment و تنظیمات مرتبط با آن
 • آشنایی با Configuration و نحوه استفاده از آن
 • آشنایی با User Secret
 • کار با log در Net core
 • جایگزین logger توکار با third party logger
 • مدیریت بسته‌های client side
 • فعال سازی و استفاده از Cookieها
 • Session چیست و چه کاربردی دارد؟
 • فعال سازی Session
 • ثبت و واکشی داده‌ها در Session
 • آشنایی با Cache و کاربرد‌های آن
 • ثبت و واکشی داده ها در Cache
 • پیاده سازی Distributed cache در NET Core
 • فعال سازی و انجام تنظیمات HTTPS

۳- تزریق وابستگی در Net Core:

 • آشنایی با وابستگی و مشکلات آن
 • معرفی اصل معکوس سازی وابستگی
 • آشنایی با تزریق وابستگی
 • تزریق وابستگی در Middlewareها
 • دریافت وابستگی‌ها از HttpContext
 • تعیین طول عمر Serviceها
 • زنجیره وابستگی‌ها و تنظیم آن‌ها
 • چندین پیاده سازی برای یک سرویس

۴- آشنایی با Restful web serviceها:

در سال‌های گذشته همیشه تمرکز دوره‌هایی که برگزار می‌کردیم روی پیاده سازی کامل برنامه به کمک MVC بود و در کنار آن به عنوان بخش تکمیلی راجع به APIها صحبت می‌کردیم. اما طی چند سال گذشته مدل توسعه نرم‌افزارها تغییرات بسیاری داشته و کاربرد APIها بیش از پیش پر اهمیت شده است. به همین دلیل در این قسمت قصد داریم زمان بیشتری برای آشنایی با روش‌های توسعه APIهای قوی و استاندارد صرف کنیم و APIهایی سریع و امن برای استفاده در انواع نرم‌افزارها تولید کنیم.

 • معرفی مدل بلوغ ریچاردسون در طراحی API
 • آشنایی با Restful web service
 • ایجاد یک سرویس با استفاده از Controllerها
 • آشنایی با Controller پایه
 • معرفی Controller attribute
 • آشنایی با Action Resultها
 • دسترسی به متغیرهای ارسال شده به کمک Model Binding
 • ایجاد Actionهای Async
 • تنظیم نحوه دریافت داده‌های ورودی
 • آشنایی با Http Patch
 • نحوه Content Formatting
 • آشنایی با Content Negotiation و کارکرد آن
 • تنظیم تبادل داده‌ها به کمک XML
 •  Minimal API چیست و چه کاربردی دارد؟
 • آشنایی با Open API و Swagger

۵- کار با Viewها:

 • ایجاد و کار با HTML Controller
 • آشنایی با Razor
 • ساخت اولین Razor view
 • آشنایی با نحوه انتخاب Viewها
 • معرفی Directiveها
 • آشنایی با Razor Code Block
 • معرفی View bag
 • Temp Dataچیست و چه کاربردی دارد؟
 • کار با Layout page
 • Layout Section چیست؟
 • View startچیست و چه کاربردی دارد؟
 • View Import چیست و استفاده از آن چگونه است؟
 • Partial View چیست؟
 • آشنایی با Content Encoding

۶- کار با Razor Page:

 • معرفی Razor Page
 • آشنایی با URL Routing convention
 • معرفی Page Model
 • معرفی Page View
 • مسیر یابی در Razor Page
 • استفاده از Code Behind
 • آشنایی با Action Result در Razor Page
 • ایجاد Layout برای Razor Page
 • Partial viewها و استفاده در Razor page

۷-کار با View Component:

 • View Componentچیست؟
 • ایجاد یک View Component
 • آشنایی با روش‌های افزودن View Component به صفحه
 • آشنایی با View Component Result
 • دریافت داده ها هنگام اجرا
 • ایجاد یک Hybrid View Component

۸-کار با Tag Helperها:

 • Tag Helper چیست؟
 • ایجاد یک Tag Helper اختصاصی
 • دریافت داده‌های هنگام اجرا در Tag Helperها
 • ثبت یک Tag helper و آمادگی برای کار
 • آشنایی با tag Helperها برای کار با JavaScript و CSS
 • کار با تصاویر
 • کار با Environmentها به کمک Tag Helperها
 • Cache کردن داده‌ها با Tag Helper
 • کار با Form Tag Helperها

۹- آشنایی با Model Binding و Model Validation‌:

 • معرفی Model Binding و کاربرد آن
 • آشنایی با Simple Data Model Binding
 • Complex Data Model Binding
 • Binding Array
 • انتخاب منبع داده هنگام اتصال داده‌ها
 • دریافت داده‌ها از Header
 • دریافت داده‌ها از Body
 • چرا به Validation نیاز داریم؟
 • Validation مستقیم داده‌ها
 • نمایش نتیجه Validation
 • نمایش خطا در سطح مدل
 • نمایش خطا در سطح خاصیت
 • تعیین خطا به کمک Model Metadata
 • اجرای Validation سمت کاربر
 • اجرای Remote Validation

۱۰- آشنایی با Filterها و کاربردهای آن‌ها‌:

 • Filter چیست؟
 • استفاده از Filterها در Razor Page
 • آشنایی با نحوه ایجاد یک Filter اختصاصی
 • آشنایی با Action Filterها
 • معرفی Page Filter و کاربرد آن
 • Result Filter چیست و چگونه کار می‌کند؟
 • تزریق وابستگی در Filterها
 • آشنایی با طول عمر و حلقه کارکرد Filterها
 • آشنایی با ترتیب اجرای Filterها

۱۱- معرفی ASP.Net Identity

 •  آشنایی با Net Identity
 •  افزودن Net Identity به پروژه
 •  ایجاد پایگاه داده برای مدیریت داده‌های Net Identity
 •  مدیریت کاربران در Net Identity
 •  ساخت و ویرایش کاربران
 •  مشاهده لیست کاربران موجود در سامانه
 •  حذف یک کاربر از Net Identity
 •  کار با Role در Net Identity
 •  ایجاد ویرایش و حذف Roleها در Net Identity
 •  پیاده سازی روال Login و Logout در Net Identity
 •  پیاده سازی Authorization در Net Identity
 •  مدیریت Access Token در Net Identity
 •  پیاده سازی Token Authentication در Net Identity

۱۲- مباحث پیشرفته در ASP.NET Core‌:

 • آشنایی با مانیتورینگ و رفع خطای برانامه‌ها
 • استفاده از logging در برنامه‌ها به صورت کارا
 • آشنایی با سطوح Log در NET Core
 • نگهداری Log در محل دلخواه
 • استفاده از Serilog در برنامه
 • آشنایی با Structured Logging
 • آشنایی با IHttpClientFactory
 • ایرادات متداول در HttpClient
 • ایجاد HttpClient به کمک HttpClientFactory
 • آشنایی با TypedClient
 • ایجاد HttpMessageHandler اختصاصی
 • آشنایی با Background Task
 • اجرای Background Task به کمک IHostedService
 • اجرای زماندار کارها
 • اجرای Worker Service در محیط عملیاتی

بخش پنجم  Blazor

به جرات می‌توان گفت که یکی از کابوس‌های برنامه‌نویس‌هایی که با زبان‌هایی مثل سی شارپ کار توسعه انجام داده اند، کار کردن با جاواسکریپت است. قطعا جاوا اسکریپت یکی از بهترین انتخاب‌ها برای هر توسعه دهنده‌ای است. اما یادگیری عمیق و استفاده صحیح از آن کار ساده‌ای نیست. خبر خوب اینکه از این به بعد برای داشتن برنامه‌های قوی سمت کلاینت دیگر فقط به جاوااسکریپت محدود نیستیم. از این به بعد با C# هم کدهای سمت سرور خود را توسعه می‌دهیم و هم UI بسیار قوی و پیشرفته تولید خواهیم کرد.

۱شروع کار با Blazor

 • Blazor چیست؟
 • چرا Blazor را انتخاب می‌کنیم؟
 • آشنایی با Componentها
 • آشنایی با ساختار یک نرم‌افزار Blazor
 • آشنایی با Blazor Server
 • معرفی Blazor WebAssembly
 • توسعه اولین برنامه با Blazor

۲- آشنایی با Blazor component Model

 • آشنایی با ساختار Componentها
 • قراردادن کد‌ها در یک فایل یا چند فایل؟
 • چرخه حیات Component چیست؟
 • آشنایی با رخدادهای چرخه حیات
 • آشنایی با فرایند ارتباط بین Componentها
 • ارسال اطلاعات از والد به فرزند
 • ارسال اطلاعات از فرزند به والد
 • بهبود ظاهر در Componentها
 • Global Style
 • Scoped Style

۳– آشنایی با مسیر یابی

 • آشنایی با مسیر یابی سمت کلاینت
 • آشنایی با Blazor Route
 • Page component
 • انتقال بین صفحات با کد
 • ارسال اطلاعات بین صفحات با مسیر یابی
 • مدیریت چندین مسیر
 • کار با کوئری استرینگ در Blazor
 • آشنایی با NavigationManager

۴- کار با فرم‌های ورود اطلاعات

 • آشنایی با مدل
 • ایجاد یک فرم ورود اطلاعات ساده
 • دریافت داده‌ها از فرم
 • Validate کردن ورودی‌ها
 • استفاده از Fluent Validation
 • ارسال اطلاعات برای سرور
 • بهبود ظاهر فرم‌ها بعد از Validation
 • آشنایی با InputBase<T>
 • کار با فایل ها
 • بارگذاری فایل‌های بزرگ در Blazor

۵- مباحث پیشرفته

 • ایجاد یک Template
 • استفاده از Razor Class Library
 • کار با جاوا اسکریپت در Blazor
 • پیاده سازی دسترسی در Blazor
 • State Management در Blazor
 • آشنایی با Dynamic component

بخش ششم : مباحث متفرقه

۱کار با gRPC‌

یکی از به روزترین روش‌های برقراری ارتباط بین سرویس‌ها مبتنی بر قرارداد gRPC است که سرعت بسیار بالایی نیز دارد و این روز‌ها بخصوص هنگام توسعه میکروسرویس‌ها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما یادگیری کارکردن با gRPC و تعیین زمان صحیح استفاده از آن می‌تواند درد سر بزرگی باشد. در این قسمت با هم با gRPC آشنا می‌شویم و تمامی نیازمندی‌هایی که برای کار کردن با آن داریم را بررسی می‌کنیم و در نهایت سناریو‌هایی که استفاده از این روش ارتباطی برای آن مناسب است با هم بررسی خواهیم کرد.

 • مقدمه ای بر سیستم‌های توزیع شده
 • gRPC چیست؟
 • نقش gRPC در توسعه سیستم‌های توزیع شده
 • قرارداد‌ها و نقش Protocol Buffer
 • افزودن gRPC به پروژه
 • آشنایی با ProtoBuff
 • آشنایی با نحوه پیاده سازی Client برای کار با gRPC
 • نحوه برقراری امنیت هنگام کار با gRPC

۲SignalR

امروزه به روز رسانی اطلاعات به صورت بلادرنگ نیاز هر نرم‌افزار مدرنی است. کافیست کمی به دور و بر خود نگاه کنیم تا مثال‌های زیادی پیدا کنیم. نمایش لحظه ای قیمت سهام در یک نرم‌افزار معاملات آنلاین بورسی، نمایش محل لحظه ای رانند در یک نرم‌افزار تاکسی یاب و چت کردن با دوستان و آشنایان همگی مثال‌هایی از ارتباط های بلادرنگ هستند. اما برای داشتن همچین امکاناتی نیاز به دانش بسیار زیاد و پیاده سازی‌های پیچیده‌ای داریم. خبر خوب اینکه SignalR پیچیدگی‌های پیاده سازی این کار را از بین برده و بستری فوق پیشرفته برای پیاده سازی نرم‌افزارهای بلادرنگ را در اختیار ما قرار میدهد که در این قسمت به بررسی کامل آن خواهیم پرداخت.

 • آشنایی با SignalR
 • مزایای SignalR
 • آشنایی با SignalR Transport
 • کار با Hub
 • ایجاد یک Hub
 • آشنایی با Context, Client و Group
 • نگهداری connection
 • تعیین دسترسی در SignalR
 • ایجاد یک Client در C#
 • ایجاد یک Client در Javascritp

۳تست برنامه‌های ASP.NET Core‌

اگر از توسعه دهنده‌های قدیمی ASP.NET MVC باشید شاید به یاد داشته باشید که در روزهایی که اولین نسخه از این فریم‌ورک معرفی شده بود یکی از نکات برجسته آن تست پذیری بود. اگر خیلی قدیمی نباشید ولی مطالعات به روزی داشته باشید هم حتما میدانید که پر استفاده ترین تکنیک فنی چابک سال 2020 چیزی جز Unit Testing نبود. پس اگر بخواهیم روش‌های فنی چابک روز را در برنامه‌های خود استفاده کنیم قطعا باید قبل از هرکاری سراغ Unit Testing برویم. به همین خاطر در این قسمت با ابزارها و روش‌های Unit Testing در ASP.NET Core آشنای می‌شویم.

 • آشنایی با تست نرم‌افزار
 • معرفی xUnit
 • ایجاد اولین پروژه تست
 • اجرای تست‌ها به کمک dotnet test
 • اجرای تست‌ها در محیط ویژوال استودیو
 • آشنایی با Fact و Theory
 • تست Middlewareها
 • آشنایی با نحوه تست Controllerها
 • آشنایی با WebApplicationFactory
 • جایگزینی دیتابیس با نسخه In Memmory

۴معرفی Identity Server 4‌:

یکی از مشکلاتی که همیشه به عنوان یک برنامه نویس‌با آن سر و کار داشتم تنظیمات دسترسی به برنامه‌ها بود. این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کرد که در یک سازمان با چندین برنامه قرار بود کار کنیم و باید راهکاری ارائه می‌کردیم که بتوان در برنامه های مختلف با یک بار لاگین کردن کار کرد. پیاده سازی های مختلفی برای این کار وجود داشت که کار سخت و زمان گیری بود. اما آشنایی با Identity Serverیعنی خداحافظی با تمام این دردسرها.

 • Identity server چیست؟
 • نصب و راه اندازی Identity Server
 • آشنایی با توکن و نحوه دریافت آن
 • برقراری امنیت APIها به کمک Identity Server
 • آشنایی با Grant Type
 • آشنایی با انواع Flow و کاربرد‌های آن‌ها

۵آشنایی با امینت و حملات متداول در وب‌:

قطعا در دنیای روز نرم‌افزار امنیت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر سیستمی است. تصور از دست رفتن اطلاعات بانکی کاربران، یا دسترسی به اطلاعات شخصی افراد از طریق یک سامانه هم کابوس بزرگی است چه برسد به اینکه همچین اتفاقی در نرم‌افزاری که در حال توسعه آن هستیم رخ دهد. قطعا برای مواجهه با هر مشکلی ابتدا باید منشا آن را شناسایی کنیم. به همین دلیل در این قسمت در مورد انواع حملات روی نرم‌افزارها صحبت می‌کنیم. بعد از شناسایی انواع حملات در مورد راهکارهای مقابله با این حملات و امکاناتی که ASP.NET Coreدر اختیار ما قرار می‌دهد صحبت می‌کنیم و در انتها کاستی‌هایی که فریم ورک برای رسیدن به کمال امنیت را دارد بررسی کرده و راهکارهایی جهت پوشش این کاستی‌ها ارائه خواهیم کرد.

 • اهمیت امنیت در دنیای وب
 • آشنایی با SSL و مزایای آن
 • معرفی HSTS
 • آشنایی با SQL Injection و مقابله با آن
 • معرفی Cross Site Request Forgery
 • XSS Attack چیست؟
 • CSP چیست؟
 • معرفی Open Redirection Attack
 • آشنایی با Click Jacking
 • Corse چیست و چه کاربردی دارد؟
 • معرفی Data Protection API
 • Machine Key
 • آشنایی با Time Limited Data Protector
 • معرفی Secret Manager

بخش هفتم : جمع بندی دوره

 

۱- پیاده سازی بخش مدیریت فروشگاه

 • آماده سازی ساختار پروژه API
 • پیاده سازی APIهای مورد نیاز جهت مدیریت کالا
 • پیاده سازی APIهای مرتبط با مدیریت سفارش
 • آشنایی با Blazor
 • آشنایی با Blazor Component
 • ایجاد صفحات مدیریت کالا
 • پیاده سازی بخش مدیریت سفارشات
 • ایجاد دسترسی در بخش مدیریت و آشنایی با NET Identity

مدرس این دوره چه کسی است ؟

علیرضا ارومند [مدرس و Technical Manager]

علیرضا ارومند به عنوان Technical Manager شرکت داتین (وابسته به فناپ) در حوزه پروژه‌های بانکی فعال است.

مدرس و Technical Manager پروژه‌های نیک آموز
تولید فریمورک برنامه نویسی فوق العاده حرفه‌ای با مدیریت بیش از 1 میلیون تراکنش در ثانیه
همکاری با تیم توسعه شرکت ارتباط فردا (بانک آینده)
مشاور فنی شرکت توسعه رفاه پردیس (بانک رفاه)
مدیر فنی خبرگزاری نسیم
سخنران تنها همایش مورد تایید مایکروسافت در خاورمیانه در حوزه ASP.NET Core
مدیر فنی خبرگزاری بین المللی پیام‌کوتاه نسیم (برنده جشنواره وب ایران)
مدرس دوره های Dot Net ، ASP.NET در نیک آموز
همکاری با تیم توسعه شرکت ارتباط فردا (وابسته به بانک آینده)
کارشناس ارشد و معمار نرم افزار شرکت هایپرمدیا
کارشناس توسعه نرم افزارهای آنلاین بورس شرکت تدبیرپرداز
معمار نرم افزار و توسعه دهنده سیستم های اداری مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن
مشاور IT معاون وزیر مسکن و شهرسازی در مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن
برگزاری دوره آموزش برنامه نویسی وب برای تیم فنی خبرگزاری بین المللی نسیم.
برگزاری دوره های آموزشی برنامه نویسی در دانشگاه پیام نور

با ثبت نام در این دوره چه چیزهایی به دست می‌آورید

null

پشتیبانی تلگرامی

با ثبت در دوره از پشتیبانی تلگرامی برخوردار خواهید بود

null

جزوات دوره

خلاصه مباحث دوره به صورت فایل PDF تقدیم شما می‌گردد

null

فیلم آموزشی

با شرکت در این دوره به فیلم‌های آموزشی دسترسی خواهید داشت

null

دانلود مثال‌ها

مثال‌های این محصول آموزشی را به راحتی استفاده کنید.

 

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • این دوره مناسب برنامه نویسان هست که به دوره فول استک نیک آموز مسلط باشند.
 • پیش نیاز این دوره: حداقل ۲ سال سابقه برنامه نویسی می‌باشد.

 

 

دوره حضوری با دوره غیرحضوری چه فرقی دارد؟

در دوره غیرحضوری از محیط کلاس و دسکتاپ مدرس فیلمبرداری می‌شود و این دو با هم میکس شده و با جزوه رنگی، مثال‌ها و تمرین‌ها در اختیار دوستان غیرحضوری قرار می‌گیرد. در دوره حضوری علاوه بر اینکه فیلم، جزوه و… را دریافت می‌کنید در کلاس هم حضور خواهید داشت.

.

 

 

 

پشتیبانی بوسیله یک گروه تلگرام اختصاصی

تصور کنید شما جلسه اول را گذارنده‌اید و یا فیلم آنرا تماشا کرده‌اید، حال از جلسه اول یک سوال برای شما پیش آمده است:

 

 

 

1- آیا باید یک هفته صبر کنید تا سوال خود را مطرح کنید؟
2- آیا باید تلفن کنید و با مدرس صحبت کنید؟
3- آیا باید ایمیل بزنید؟

تنها با پرسیدن در گروه تلگرامی VIP مشکل شما به راحتی آب خوردن توسط مدرس و سایر دوستان دیگر حل خواهد شد. از دوره لذت ببرید!

پیش نیازهای دوره

برای اینکه بتوانید از این دوره به نحو مطلوب استفاده کنید حتما بایستی با Full Stack .NET Developer آشنایی کافی داشته باشید.

دوره در یک نگاه کلی

عنوان دوره:دوره آموزشی PRO .NET 6 ecosystem
مخاطبین:
افرادی که می‌خواهند بصورت حرفه‌ای و پیشرفته با مباحث .NET  کار کنند.
پیش نیازهای دوره:
Full Stack .NET Developer
طول دوره: حدودا ۱۰۷ ساعت (ارسال جلسات به صورت هفتگی)
تاریخ شروع دوره:
درحال برگزاری
نحوه ارائه:
غیرحضوری و دانلودی
پشتیبانی تلگرامی:
دارای گروه تلگرامی اختصاصی است.
مدرس: علیرضا ارومند

مبلغ دوره

 

شرایط غیرحضوری:
محتوای غیرحضوری: حدودا ۱۰۷ ساعت (ارسال جلسات به صورت هفتگی) فیلم آموزشی ویدئویی + جزوات PDf دوره

مبلغ سرمایه گذاری غیرحضوری: چهار میلیون و دویست و نود هزار تومان

 

آیا مبلغ دوره مناسب است!؟
به نظر من مبلغ دوره بسیار، بسیار ارزان و مناسب است، این دوره دارای تمرین و سناریوهای کاملا اختصاصی است که البته مدرس از تجربیات ارزشمند خود در کل دوره خواهد گفت که می‌توانید از آن استفاده نمایید. همچنین شما پشتیبانی یک گروه اختصاصی تلگرامی را نیز خواهید داشت.

 

نحوه ثبت‌نام در دوره به چه شکل است؟

 

ثبت نام بصورت غیرحضوری:
۱- ابتدا بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

۲- اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید.
۳- شما در لیست ثبت‌نام کنندگان غیرحضوری قرار گرفته‌اید، ۱۰ دقیقه دیگر ایمیل خود را بررسی نمایید

در صورت نیاز به صدور فاکتور رسمی لطفا با شماره ۹۱۰۷۰۰۱۷ – ۰۲۱ داخلی ۱ تماس حاصل نمایید.

پاسخ به سوالات متداول درباره این دوره آموزشی

1- روی دکمه خرید (حضوری یا غیرحضوری) کلیک کنید تا به سبد خرید هدایت شوید.
2- مراحل خرید اعم از لاگین، تکمیل اطلاعات و پرداخت اینترنتی را انجام دهید.
3- در انتها و بعد از پرداخت به قسمت مشخصات سفارش خود هدایت خواهید شد.
4- تبریک می‌گوییم شما در لیست خریداران این دوره قرار گرفته‌اید بعد از 5 دقیقه ایمیل خود را بررسی کنید.

این دوره به صورت دانلودی است و هر هفته یک جلسه داخل پنل کاربری دانشجویان قرار خواهد گرفت.

این دوره در حال برگزاری است.

واقعیت این است که یک تیم پرتلاش با مدرسین واقعا حرفه‌ای بصورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند تا بتوانند دوره‌های آموزشی در سطح بسیار بالایی تولید کنند.
لطفا و خواهشا کپی نکنید و موارد زیر را مدنظر داشته باشید:

 • در نیک آموز بر روی مطالب آموزشی و دوره‌ها قفل گذاشته نمی‌شود تا شما دوست عزیز بدون دردسر بتوانید مطالب آموزشی را در هر دستگاهی تماشا نمایید.
 • محتوای خریداری شده را می‌توانید با بستگان درجه یک (همسر، پدر،مادر،خواهر،برادر) به اشتراک بگذارید.
 • ما از کپی محتوای آموزشی نیک آموز تحت هیچ شرایطی رضایت نداریم. این مورد شرعا حرام و موارد مشاهده شده پیگرد قانونی خواهد داشت همان طور که شما تمایل ندارید برنامه شما کپی شود مجموعه نیک آموز هم از کپی دوره‌ها کاملا ناراضی است.
 • محتوا را میتوانید توسط تیم خودتان و داخل شرکت خودتان تماشا کنید ولی اگر محتوا را به بیرون از شرکت انتقال دهید ما کاملا از این موضوع ناراضی هستیم.
 • خواهشمندیم به موارد مطرح شده پایبند بوده زیرا تمامی محتواهای آموزشی نیک آموز در سازمان وزارت ارشاد بصورت قانونی ثبت شده است و موارد مشاهده شده پیگرد قانونی خواهد داشت.

دوره دارای پشتیبانی VIP تلگرامی است. بعد از خرید و شرکت در دوره حتما و حتما نسبت به آرشیو فایل‌ها و مستندات دوره اقدام نمایید. در ارتباط با دسترسی به آرشیو دوره و موارد بروز رسانی و دریافت مستندات شرکت نیک آموز فقط ۶ ماه دارای خدمات پس از فروش می‌باشد.

دیدگاهها

 1. امیر

  :

  سلام این دوره، دوره asp.net core 5 را هم شامل میشه؟ یعنی همه مباحث اون دوره توی این دوره هست؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود وقت بخیر
   بله شامل مباحث این دوره و سرفصل های جدیدتری هم هست.
   تشکر از همراهی شما

 2. محمد عرفانی

  :

  با سلام و آروزی سلامتی

  این دوره ویدیوهاش جدید تهیه شده یا همون دوره های قبلی هستش ، بطور مثال مبحث signalR در دوره های دیگه هم هست. از همون ویدیو ها استفاده شده یا جدید مخصوص این دوره تهیه شده ؟!؟!

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   آموزش های این دوره مجدد تهیه شده و از آموزش های قبل استفاده نشده است.
   سپاس از همراهی شما

 3. usf_129

  (مالک تایید شده):

  سلام
  دوره شروع شده یا تازه میخاد شروع بشه و اینکه چند جلسه است و اگر در حال برگزاری هست چند جلسه گذاشته و میتونیم ثبت نام کنیم؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود وقت بخیر
   این دوره در حال برگزاری است و هفت جلسه ان آماده می باشد.
   تشکر از همراهی شما

 4. امیر

  :

  متوجه نمیشم هفتگی یعنی چی؟
  هر هفته یک جلسه آماده و به چه طریق ارسال می شود؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما دوست عزیز
   هر هفته یک جلسه داخل پنل کاربری شما اضافه خواهد شد و شما میتوانید از بخش کاربری خود جلسات مربوطه را دانلود و استفاده نمایید
   با تشکر

 5. علی موذن صفایی

  (مالک تایید شده):

  ساعات برگزاری دوره چه ساعاتی هستش؟

  برای ثبت نام غیر حضوری هم به صورت لایو میشه حضور داشت؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   دوره به صورت لایو نیست در استدیوی نیک آموز ضبط و در پنل کاربری شما بارگزاری خواهد شد.
   تشکر از همراهی شما

 6. مقدم

  (مالک تایید شده):

  سلام در دوره شرکت کردم گروه تلگرامی شو از کجا میتونم پیدا کنم؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   به محض ثبت نام در دوره لینک گروه تلگرام برای شما ایمیل خواهد شد و یا کارشناسان پشتیبانی نیک آموز با شما در ارتباط خواهند بود.
   تشکر از همراهی شما

 7. محمد احمدی

  (مالک تایید شده):

  سلام
  لینک های ارسالی برای بنده مربوط به جلسات 5 و 6 مشکل دارد. لطفا اصلاح بفرمائید.

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   ایمیل شما به واحد پشتیبانی ارجاع داده شد به زودی با شما در تماس خواهند بود.
   تشکر از همراهی شما

 8. حسین بهلولی

  :

  سلام
  آخرین فایلی که برای من ارسال شده جلسه هفتم می باشد. جلسه هفتم جلسه آخره؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   جلسه هفتم اخرین جلسه نمی باشد دوست عزیز. هر هفته یک جلسه اماده و داخل پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت.
   تشکر از همراهی شما

 9. ستاره

  :

  برای این دوره تخفیف نمیذارید؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما

   جهت دریافت تخفیف در ارتباط با دوره های آموزشی با آیدی تلگرامی @nikamoozwebmaster در تماس باشید.
   تشکر از شما

 10. امیرحسین مکینه

  :

  سلام خسته نباشید ببخشید این دوره دفقط غیر حضوری هست و حضوری نیست ؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   بله این دوره به صوت غیرحضوری و دانلودی ارائه می گردد.
   سپاس از همراهی شما

 11. امیرحسین مکینه

  :

  سلام خسته نباشید ببخشید در این دوره شی گرایی سی شارپ کامل تدریس میشه؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود وقت بخیر
   بله در این دوره به صورت کامل مباحث شی گرایی تدریس شده است.
   سپاس از همراهی شما

 12. حسین

  :

  با سلام و احترام
  دوره مورد نظر تا چه تاریخی تکمیل میشود؟ چون نوشته بودید در حال برگزاری

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   دوست عزیز از مجموع 107 ساعت اموزش این دوره در کلا 14 جلسه کامل ضبط شده است. و تا مباحث سی شارپ فعلا پیش رفته ایم.
   ادامه آموزش در سال اینده تکمیل می شود.

   سپاس از همراهی شما

 13. مهدی

  :

  سلام وقتتون بخیر
  میخواستم بپرسم اینکه گفتین 14 جلسه ضبط شده یعنی 14 ساعت تا الان آماده شده ؟ و اینکه معمولا هر جلسه چقدر زمان میبره یعنی مثلا ماهانه چند جلسه آماده میشه ؟
  و اینکه جلسات بعدی قراره سال آینده ضبط بشه ؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   سلام دوست عزیز
   هر جلسه اصولا بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت هست الان مجموعا به صورت تقریبی 28 ساعت فیلم ضبط شده است
   هر ماه تو خوش بینانه ترین حالت ممکن چهار جلسه تشکیل میشه و ادامه دوره به سال 1401 موکول میشه
   تشکر از همراهی شما

 14. Majid

  :

  با سلام. چند ساعت از دوره تهیه شده است. و هر هفته جلسه ای که در سایت قرار داده میشه چند دقیقه است ؟

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   طبق سرفصل های صفحه هم اکنون درحال ضبط بخش EF از این مجموعه آموزش هستیم و به صورت حدودی 20 جلسه ضبط شده است.
   تشکر از همراهی شما

 15. حسام شمس

  :

  وقت بخیر
  لطفا با توجه به فیلتر بودن به جای کانال تلگرام از واتساپ برای گروه ها استفاده شود

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   متاسفانه به دلیل اینکه در واتس اپ شماره تماس دوستان در دسترس همگان است و همچنین قابلیت هایی که گروه های تلگرامی دارند
   امکان انتقال و ایجاد گروه از تلگرام به واتس اپ نیست.
   با تشکر از همراهی شما

 16. محمد

  :

  سلام برای این آموزش نیاز داره که سیستم خاصی داشته باشیم آیا نرم افزار های مورد استفاده رو یاد میدین چطور نصب کنیم و اینکه اگر زبان سی شارپ بلد نیستیم ولی زبان های دیگه کار کردیم میتونیم از این آموزش استفاده کنیم خیلی ممنون

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   دوست عزیز پیش نیاز این دوره، مبانی طراحی وب و دوره فول استک هست که داخل این دوره برنامه نویسی سی شارپ
   مباحث دات نت مقدماتی و جاوا اسکریپت و پایگاه داده گفته میشه. شما حتما باید به این مباحث تسلط کافی داشته باشید.
   درارتباط با نیازمندی سیستم هم باید کانفیگ به صورتی باشه که شما بتونید نرم افزارهای SQL Server و ویژوال استدیو رو نصب کنید.
   روش نصب هم تا حدی گفته میشه و راهنمایی لازم ارائه میشه به شما

   تشکر از همراهی شما

 17. رضا

  :

  سلام.
  بعضی از مباحث این دوره با دوره فول استک یکی است؟ اگر یکی است و در این دوره به مباحث فول استک نیز به نوعی پرداخته می شود چه لزومی دارد که فول استک را یادبگیریم و هزینه اضافی پرداخت شود و بعد بیام سراغ این دوره و بعضی مباحث تکراری را دوباره هزینه کنیم و یادبگیریم.و اگر واقعا هیچ همپوشانی با مباحث فول استک ندارد لطفا اعلام کنید که هزینه اضافی محتمل نشویم.باتوجه به اینکه دوره فول استک همبروزرسانی میشود و شاید همپوشانی هایی با این دوره داشته باشد.
  ممنون

 18. ali.mellow2030

  (مالک تایید شده):

  با سلام
  عرض ادب و احترام
  توی دوره این مباحث وجود نداشتند
  Dynamic و Dynamic Language Runtime
  و
  مدیریت طول عمر اشیا
  و
  چگونگی تشخیص وضعیت کلاس در حافظه
  Garbage Collection چیست و چگونه کار می‌کند؟
  آشنایی با System.GC

  لطف می فرمایید راهنمایی کنید

  • آرزو محمدزاده

   :

   درود بر شما
   این دوره به صورت کامل برگزار نشده و ادامه داره و سرفصل هایی که در صفحه محصول مطرح شده حتما تدریس میشه دوست عزیز
   تشکر از همراهیتون

 19. حسین شریفی پور

  :

  با سلام
  در نصب وب سرویس ها در سرور خطای زیر را دریافت می کنم در حالیکه د رلوکال درست کار می کند

  {“ResCode”:-1,”ResMsg”:”An exception was thrown while activating Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen.SwaggerGenerator -> λ:Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen.SwaggerGeneratorOptions -> Microsoft.Extensions.Options.UnnamedOptionsManager`1[[Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen.SwaggerGeneratorOptions, Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen, Version=6.3.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d84d99fb0135530a]] -> Microsoft.Extensions.Options.OptionsFactory`1[[Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen.SwaggerGeneratorOptions, Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen, Version=6.3.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d84d99fb0135530a]] -> λ:Microsoft.Extensions.Options.IConfigureOptions`1[[Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen.SwaggerGeneratorOptions, Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen, Version=6.3.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d84d99fb0135530a]][] -> Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen.ConfigureSwaggerGeneratorOptions.”,”Data”:null}

 20. محمد

  :

  سلام
  یه سوال از همکارای محترم آموزشتون داشتم. دوره الان دقیقا تا کدوم سرفصل هایی که نوشتید پیش رفته؟ لطفا فقط بر اساس بخش جواب ندن که خیلی کلیه….
  ممنون

  • مهسا عباسی

   :

   سلام و عرض ادب
   از این دوره آموزشی تا به این لحظه سه بخش مقدمات، سی‌‌شارپ و بخش EF Core به صورت کامل طبق سرفصل های درج شده بر روی سایت ضبط گردید است و در حال حاضر در حال ضبط و تدوین بخش ASP.NET Core هستم و سرفصل‌های این بخش تا آموزش مبحث Configurationها پیش رفته است

 21. احسان

  :

  سلام تا چه قسمتی از دوره بارگذاری شده؟

  • مهسا عباسی

   :

   سلام و عرض ادب
   بخش های مقدمه , سی شارپ ,EF Core‌ به صورت کامل ضبط و بارگزاری شده است،
   و هم اکنون در بخش آموزش پیشرفته ASP.NET Core می باشیم.

 22. ناشناس

  :

  سلام و خسته نباشید دوره به اتمام رسیده؟

  • مهسا عباسی

   :

   سلام و عرض ادب
   خیر دوره در حال برگزاری است و تا به اینجا تا سرفصل Tag Helpers از بخش ASP.NET ضبط شده و قابل دانلود می باشد.

 23. شایان طاهری

  :

  باسلام
  تاکنون تا چه مبحثی از دوره بارگذاری شده ؟
  ممنون

  • مهسا عباسی

   :

   سلام و عرض ادب خیر دوره در حال برگزاری است و تا به اینجا تا سرفصل Model-Binding از بخش ASP.NET ضبط شده و قابل دانلود می باشد.

 24. mohammad

  :

  سلام و خداقوت دوره تا چه حدی در دسترس قرار گرفته ؟

  • مهسا عباسی

   :

   سلام و عرض ادب
   این دوره تا انتهای بخش ASP.NET ضبط شده و قابل دانلود می‌باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به نیک آموز می باشد.
این سایت توسط تیم آموزش برنامه نویسی نیک آموز مدیریت می شود.

همایش تخصصی SQL Server 2022 Summit، با نگاهی به ویژگی‌های NET 7. 
ثبت نام در همایش
close-image