یکی از خدمات شرکت فن آوری اطلاعات نیک آموز، برگزاری دوره‌های سازمانی بصورت اختصاصی است. شما می‌توانید حوزه و دوره خود را درخواست دهید تا کارشناسان نیک آموز با شما تماس بگیرند.