چرا دوره حضوری هوش تجاری

آخرین بار

در سال ۱۴۰۲

۳۰ دقیقه

مشاوره با استاد

اولین نسخه به‌روز دوره

در اختیار دانشجویان

دسترسی

به ویدیوهای دوره

شبکه‌سازی

با سایر دانشجویان

پیرو درخواست برگزاری مجدد دوره جامع هوش تجاری حضوری این دوره (گروه ۲۷) برای آخرین بار در سال ۱۴۰۲ به صورت حضوری برگزار خواهد شد. لطفاً در صورت تمایل برای حضور در این دوره فرم رزرو را تکمیل کنید.

فرم زیر را جهت رزرو صندلی پر کنیــــد!

دوره‌های قبلی